ECAV Ružomberok
Kronika roku 2010
Úvod
História
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Možnosti ubytovania v CZ - doplnené
18.8.2010 - www.ecav.sk

Možnosti ubytovania v CZ - doplnené.

Účelové zariadenia

AGAPÉ, Prostredná 37, 900 21 Svätý Jur, 02/44 97 13 38, 02/44 97 14 75
Janoškov dom, Vyšné fabriky 11/4, Liptovský Hrádok, 044/522 49 26 (kancelária), 044/522 29 21, fax 044/528 09 26; jandom@stonline.sk
Ichthys - Medzinárodné evanjelické mládežnícke centrum, Kpt. Morávka 301, 059 91 Veľký Slavkov;, 052/788 51 21; Michal Findra, 0903 602 902

Rekreačné strediská a zborové domy s možnosťou ubytovania

● Zborový dom Milosti v Batizovciach - kontakt: FÚ Batizovce, Štúrova 53
● Ev. rekreačné stredisko v Drážovciach - kontakt: FÚ Ladzany 62
● Zborový dom Svornosti v Gerlachove - kontakt: FÚ Batizovce, Štúrova 53
● Zborový dom Alfa a Omega vo Svite - kontakt: FÚ Svit, Jilemnického 34
● Zborový dom v Poprade-Veľkej - kontakt: FÚ Poprad-Veľká, Fraňa Kráľa 39
● Zborový dom v Liptovskom Trnovci - kontakt: FÚ Liptovský Trnovec 142
● Zborový dom v Dovalove - kontakt: FÚ Dovalovo 133
● Zborový dom v Novom Smokovci - kontakt: FÚ Nový Smokovec 19 227, Vysoké Tatry
● Misijné stredisko Nádej vo Vydrnej - kontakt: FÚ Záriečie 52

Viac: http://ecav.sk/?p=Aktual/Aktualoznam/moznosti_ubytovania_v_cz_-_doplnene


www.ecav.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok