ECAV Ružomberok
Kronika roku 2010
Úvod
História
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Poďakovanie z Červenice
23.8.2010 - www.ecav.sk

V mene žiakov a zamestnancov Evanjelickej špeciálnej základnej školy internátnej, Evanjelickej špeciálnej materskej školy internátnej a Evanjelickej praktickej školy v Červenici, vyjadrujeme srdečné poďakovanie všetkým ochotným darcom, ktorí nás finančne podporili prostredníctvom zbierky konanej pri príležitosti II. evanjelických cirkevných dní v Žiline.

Naše vrúcne poďakovanie patrí aj všetkým predstaviteľom ECAV na Slovensku, ktorí sa rozhodli realizovať túto zbierku práve pre potreby našich škôl. Ďakujeme aj všetkým tým, ktorí na nás neustále myslia vo svojich modlitbách.

„... lebo ochotného darcu miluje Boh. A Boh má moc vo všetkom rozhojniť pri vás svoju milosť, aby ste vo všetkom mali vždy dostatok všetkého pre seba, aj nadbytok pre každý skutok.“ 2Kor 9, 6 – 7

PaedDr. Miloš Kollár, riaditeľ školy

www.ecav.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok