ECAV Ružomberok
Kronika roku 2010
Úvod
História
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Zamyslenie: Miluj a budeš žiť
27.8.2010 - www.zamyslenia.sk

- Boh videl, že všetko, čo učinil, a hľa, bolo to veľmi dobré. (1.Mojžišova 1,31)

- Hoden si, Pane a Bože náš, prijať slávu, česť aj vládu, lebo Ty si stvoril všetky veci. (Zjavenie Jána 4,11)

- Text na zamyslenie: 1.Jánov 3,11-18

Odkaz dnešných veršov je veľmi jednoduchý – stačí milovať, byť v láske a smrť sa ťa nebude dotýkať. Samozrejme, musí to byť láska, ktorá vychádza z viery v Pána Ježiša, nie akákoľvek láska. Božia Láska totiž dáva život. Slnko dáva život Zemi podobne, ako láska dáva večný život človeku. Ak zabrániš Slnku vchádzať do domu, okrem tmy zostane v dome aj zatuchnuté, nezdravé ovzdušie a ľudia vnútri budú časom zrelí pre lekára.

Človek, ktorý trvalo žije bez Božej lásky, je duchovne úbohý, s úbohým cieľom. – – Čítal som, že pri zatmení Slnka sa Zem naraz ochladí o 6 stupňov. To je iba chvíľka, ale výsledky sú citeľné. Oni síce za tú chvíľku nezničia život, no svet bez Slnka je zrazu iný.

Podobný stav nastane aj pri vynechaní Božej lásky k svojim blízkym v akomkoľvek okamihu. Ono to síce ešte neohrozí náš večný život, z omylu v láske sa dá ešte kajať, ale citeľné ochladenie nastane. Dávaj si preto pozor, aby si tento deň vysielal zo svojho srdca a zo svojich skutkov iba teplé lúče!

Drahý môj Pane, ďakujem Ti, že ma napĺňaš teplom Tvojej nebeskej lásky, odovzdávam sa do Tvojich rúk, túžim byť Tvojím verným dieťaťom, z ktorého sa odraz Tvojich hrejivých lúčov dostane aj k druhým ľuďom, najprv k mojim najbližším, potom aj k ostatným! Amen.
Autor: Beňo Ľuboslav a Monika

www.zamyslenia.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok