ECAV Ružomberok
Kronika roku 2010
Úvod
História
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Zamyslenie: Víťazstvo
1.9.2010 - www.zamyslenia.sk

- Chváľte Hospodina, všetky národy! A velebte Ho, všetci ľudia! (Žalm 117,1)

- Jeden Boh a Otec všetkých, ktorý je nad všetkými, skrze všetkých a vo všetkých. (Efezským 4,6)

- Text na zamyslenie: 1.Jánov 5,1-5

Často sa stretávam s tvrdením, že kresťan má žiť víťazný život. Snáď sa tým myslí úspešný život. Ale je to tak? Nie je to len zbožné prianie dnešnej doby, ktorá ponúka úspech na každom kroku? Ak nie si úspešný, nie si „in“. Aj Ján hovorí o víťazstve (v. 4), ale úplne z inej strany.

Hovorí o víťazstve nad svetom. Môžeme chápať takéto víťazstvo nie ako únik zo sveta, ale nepodľahnutie svetu. Víťazíme v tom, že odoláme pokušeniam. Napríklad majetok, sláva, aktívny oddych, dobrá dovolenka... Môžeme mať ozaj všetko zo sveta, ale nebudeme otrokmi sveta.

Naše víťazstvo je, že žijeme z inej podstaty ako sú vonkajšie okolnosti. Žijeme vierou v Pána Ježiša Krista. Žijeme z nového narodenia (v. 1). Ďalej máme lásku Božiu, ktorá nás vedie konať Božiu vôľu – činiť Jeho prikázania (v. 3). Božie prikázania potom ozaj nie sú pre nás ťažké, lebo žijeme z Božej moci a nie ľudskej sily.

Prvoradé je teda milovanie Boha a potom je nám pridané víťazstvo Božie nad svetom, ktoré sa prejaví pravou láskou. Modlime sa za správne pochopenie nášho miesta vo svete. Sme vo svete, ale nie sme zo sveta, lebo sme vo viere v Pána Ježiša Krista zvíťazili nad svetom.
Autor: Findra Michal

www.zamyslenia.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok