ECAV Ružomberok
Kronika roku 2010
Úvod
História
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Kristína Royová - 150. výročie narodenia
3.9.2010 - www.ecav.sk

V Starej Turej si v nedeľu 22. augusta 2010 veriaci pripomenuli 150. výročie narodenia K. Royovej. Slávnostným kazateľom bol brat generálny biskup M. Klátik. Po službách Božích nasledovalo položenie vencov na hrob K. Royovej a prednáška M. Hvožďaru o živote a diele K. Royovej.

Okolo teba žijú tisíce ľudí a potrebujú tvoju lásku a pomoc

Každý, kto trpí, by mal mať niekoho, kto pri ňom bdie. Boh je s nami v našej bolesti a vyzýva nás kresťanov, aby sme si pomáhali vzájomne ju niesť. Byť spoločenstvom totiž znamená, že si navzájom slúžime. Len láska vie meniť srdce človeka a dáva bolesti zmysel. Pán Ježiš chce v dejinách ľudského utrpenia písať dejiny lásky a my v nich máme rásť a napredovať. Príkladom nám môže byť vzácna žena našej evanjelickej cirkvi, farárska dcéra Kristína Royová, ktorá svojím milujúcim srdcom a obetavou službou pomáhala zmierňovať ľudské utrpenie a samotu a Božím slovom pohládzala nešťastnú a smutnú dušu mnohých trpiacich, chorých a opustených. V Starej Turej si v nedeľu 22. augusta 2010 veriaci pripomenuli 150. výročie jej narodenia.

Úctu a vážnosť, akú prechovávajú Staroturania k osobnosti Kristíny Royovej, bolo možno pozorovať aj na starostlivej príprave spomienkovej slávnosti. Začala sa službami Božími v evanjelickom chráme postavenom v r. 1784, ktorý patrí medzi tolerančné kostoly. V r. 1870 ho veriaci predĺžili o prístavbu nového sanktuária, tlo kostola prerobili do oblúka a ozdobili štukatúrou.

Vchod pod vežou kostola nanovo upravili zabudovaním zdvojených dverí. Počas pôsobenia farára Ľudovíta Čulíka bola o tri metre nadstavená veža a vybudovaný nový krov. Vežu oplechovali meďou a múry ozdobili novou fasádou. Výsledkom je dnešný vzhľad kostola, v ktorom sa nachádza aj organ z r. 1873 a je chránenou pamiatkou.

Viac: http://ecav.sk/?p=spravodajstvo/SPRecav/k_150_vyrociu_narodenia...


www.ecav.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok