ECAV Ružomberok
Kronika roku 2010
Úvod
História
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Sláva šľachetným (BjŘrnson, Janoška, Seton-Watson) vedecko – popularizačná konferencia
4.9.2010 - www.evanjelik.sk

Sláva šľachetným (BjŘrnson, Janoška, Seton-Watson) vedecko – popularizačná konferencia
Liptovský Mikuláš
17. – 19. septembra 2010
 
Cieľ konferencie

Nór, Škót a Slovák – tri veľké osobnosti svojich národov sa síce nikdy osobne nestretli, ale spája ich jedno: významnou mierou sa na začiatku 20. storočia zaslúžili o obranu a podporu boja slovenského národa za oslobodenie. Organizátori chcú prostredníctvom vedecko – populárnych prednášok a dokumentárnych filmom priblížiť účastníkom konferencie život a dielo BjŘrnstjorne BjŘrnsona, dr. Roberta Williama Seton-Watsona a Jura Janošku, vzdať im poctu pri príležitosti okrúhlych životných výročí (v roku 2010 100. výročie smrti BjŘrnsona, 80. výročie smrti Jura Janošku, v roku 2009 130. výročie narodenia a v roku 2011 60. výročie smrti Seton-Watsona).
 
Program konferencie Sláva šľachetným

Miesto: Mestský úrad,Štúrova 1989/41, Liptovský Mikuláš
 
Piatok 17. 9. 2010, 10.00 h

I. dr. Robert William Seton-Watson
(garant Historický ústav SAV, PhDr. Edita Ivaničková, CSc.)

1. PhDr. Dušan Kováč, DrSc, HÚ SAV: Scotus Viator – významný spolutvorca spoločného štátu Čechov a Slovákov
2. PhDr. Edita Ivaničková, CSc., HÚ SAV: Slovensko v československom štáte a R. W. Seton-Watson
3. Miloslav Blaho: R. W. Seton-Watson – vplyv na slovenských evanjelických teológov
 
II. BjŘrnstjorne BjŘrnson
(garant Ústav svetovej literatúry SAV, PhDr. M. Žitný, CSc.)

1. PhDr. Milan Žitný, CSc., ÚSL SAV: Bjřrnstjerne Bjřrnson a Slovensko
2. Mgr. Eva Bubnášová, ÚSL SAV: K problematike prekladu Bjřrnsona do slovenčiny
3. Dr. Samuel Štefan Osuský: BjŘrnstjorne BjŘrnson a Slováci – prednáška na akadémii k 100. narodeninám B. BjŘrnsona 7. decembra 1932 v Bratislave
4. BjŘrnson – rebel a národný hrdina, dokumentárny film
 
Dom kultúry, Hollého 4, Liptovský Mikuláš
18.00 „...ostatné všetko v rukách Božích.“, hudobno-slovné pásmo o Jurovi Janoškovi
 
Sobota 18. 9. 2010, 9.00 h

III. Jur Janoška
(garant: Mgr. Milan Krivda, biskup Západného dištriktu ECAV)

1. prof. PhDr. Peter Švorc, CSc., FF Prešovskej univerzity, Inštitút histórie, Katedra novovekých a najnovších slovenských dejín: Juraj Janoška – kňaz a politik
2. Mgr. Ľubomír Turčan, riaditeľ a. s. Tranoscius: Jur Janoška – iniciátor Evanjelického posla spod Tatier
3. Mgr. Rastislav Stanček, zborový farár, CZ ECAV na Slovensku Dolný Kubín: Biskup Nathan Soederblom a Jur Janoška – apoštolská sukcesia
4. doc. PaedDr. Miloš Kovačka, PhD., riaditeľ Národného bibliografického ústavu SNK, Martin: Jur Janoška a Jozef Škultéty
5. Portrét biskupa Janošku, dokumentárny film
Položenie venca na hrob J. Janošku (Vrbický cintorín)
 
Nedeľa 19. 9. 2010, 9.30 h

Evanjelický kostol, Tranovského ulica, Liptovský Mikuláš
Spomienkové Služby Božie (priamy prenos STV)
 
Kontakt a prihláška:

Spolok Martina Rázusa, 0905 716 851, www.razus.sk, info@razus.sk

Viac: http://evanjelik.sk/node/5466


www.evanjelik.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok