ECAV Ružomberok
Kronika roku 2010
Úvod
História
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Zamyslenie: Duchovné okuliare
11.9.2010 - www.zamyslenia.sk

- Hospodin odhalil svoje sväté rameno pred očami všetkých národov a všetky končiny zeme uvidia záchranu nášho Boha. (Izaiáš 52,10)

- My nemôžeme nehovoriť o tom, čo sme videli a počuli. (Skutky apoštolov 4,20)

- Text na zamyslenie: Abakuk 1,1-11

V živote prichádzajú chvíle, ktoré sú, zdá sa, neznesiteľné. Sme postavení pred riešenia problémov, ktoré nevieme prekonať a hovoríme: „Nevládzem.“ Spoznávame svoje možnosti a hranice a máme pocit, že sa niečo naozaj nedá zvládnuť. Nie sme sami. Aj Ježišovi učeníci narazili na strop svojich možností.

Bolo to vtedy, keď nemohli, nevládali uzdraviť mladého chlapca. Jeho otec bol zúfalý. Možno volal ako prorok Abakuk: „Dokedy budem volať o pomoc, Hospodine, a ty nepočuješ?“ Učeníci nevedeli chlapcovi pomôcť, jeho otec prežíval beznádej a do tejto situácie prišiel Pán Ježiš a povedal: „Tento druh démonov je možné vyhnať jedine pôstom a modlitbou.“

Je zaujímavé sledovať, ako často sa Pán Ježiš utiahol na opustené miesto, aby sa modlil a postil. Chcel byť dobre pripravený, aby mal silnú vieru. Aj my, ľudia 21. storočia, zažívame situácie a problémy, kedy povieme: „Nevládzem.“ Môže to byť v práci, vo vzťahoch, ale aj v našej službe, v rodine, v manželstve...

Vtedy sa pôst a modlitba môžu stať okuliarmi, cez ktoré nás Pán Boh povedie ďalej. Iba na kolenách a v silnej koncentrácii na Boha budeme vidieť, že naša viera dosahuje veľkosť aspoň toho najmenšieho horčičného zrnka. Slovo „nevládzem“ potom zmizne z nášho slovníka, lebo Boh sa stane našou silou.
Autor: Mozola Peter

www.zamyslenia.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok