ECAV Ružomberok
Kronika roku 2010
Úvod
História
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Teologický Program
13.9.2010 - www.teologickyprogram.dobos.sk

Teologický Program je študijný kurz základov kresťanskej viery pre laikov - komplexne a do hĺbky. Teologický Program pozostáva z 10tich častí systematickej, historickej, apologetickej teológie pre laikov. Je určený všetkým (a aj) kresťanom, ktorí chápu, že je dôležité nielen vedieť čomu verím, ale že aj prečo.

Teologický Program je naddenominačný študijný kurz navrhnutý (z protestantskej pozície) pre zaneprázdnených ľudí, ktorí by nikdy nešli na univerzitu, napriek tomu túžia po hlbšom teologickom vyučovaní. Aj keď univerzitné štúdium pokrýva veľmi široké pole skúmania, ktoré by kresťania mohli a mali študovať, záber tohto Programu sú špecifické témy systematickej teológie. Našou najväčšou snahou je povzbudiť ľudí k rozmýšľaniu nad svojou vierou a životom, ponúknutím rôznych pohľadov a pomocou diskusie k vytvoreniu názoru a vyzvať tak na súboj narastajúci relativizmus postmodernej doby.
Vízia Teologického Programu

Vízia spočíva v obnovených mysliach a zmenených životoch ľudí - najmä ľudí, ktorí napr. nepoznajú teologický žargón; tiež tých, ktorí si myslia, že nie sú dosť múdri na takéto štúdium; prípadne tých, čo sú zaneprázdnení a nemôžu takéto štúdium absolvovať dennou formou na univerzite.

Prebiehajú stretnutia s prezentáciou a diskusiou v Bratislave - dátum a miesto je uvedené v časti Kedy a kde. Je tiež možné si vopred naštudovať preberanú tému, ktorá sa dá stiahnuť v príslušných častiach Materiálu. Si pozvaný/á! A ak si na niektoré stretnutie nemohol/la prísť, dá sa pozrieť v časti Video.

Viac: http://www.teologickyprogram.dobos.sk


obr

www.teologickyprogram.dobos.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok