ECAV Ružomberok
Kronika roku 2010
Úvod
História
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Služby Božie v STV 19.9.2010
16.9.2010 - www.ecav.sk

STV 2 19. 9. 2010 o 9.30 hod. odvysiela priamy prenos zo služieb Božích z Evanjelického a. v. kostola v Liptovskom Mikuláši.

Služby Božie sa uskutočnia na záver konferencie Sláva šľachetným (Bjornson, Watson, Janoška) a budú venované aj 100. výročiu založenia Evanjelického posla spod Tatier, ktorého iniciátorom bol generálny biskup Jur Janoška.

Kázňou slova Božieho poslúži brat dištriktuálny biskup ZD Milan Krivda; zhromaždeniu sa prihovorí aj brat generálny biskup Miloš Klátik.

Ďalšie programy 19. 9. na STV 2:

11:05 - Kňaz podľa srdca Božieho – portrét evanjelického biskupa Jura Janošku

13:10 - Orientácie

13:40 - Slovo – príhovor evanjelického farára Radoslava Gregu

23:20 - Slovo (R)

Viac: http://ecav.sk/?p=Aktual/Aktualoznam/sluzby_bozie_v_stv_19_9


www.ecav.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok