ECAV Ružomberok
Kronika roku 2010
Úvod
História
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
K evanjelickým sobášom v seriáloch
21.9.2010 - www.ecav.sk

Na základe upozornení zo strany členov našej cirkvi sme sa obrátili na TV JOJ a TV Markíza s pripomienkou a prosbou o jej tlmočenie tvorcom ich televíznych seriálov:

1. V televíznom seriáli Panelák (TV JOJ) odznela 6. 9. 2010 neadekvátna replika jednej postavy o evanjelických sobášoch.

2. V seriáli Ordinácia (TV Markíza) sa zas 30. 8. 2010 konal „evanjelický sobáš“ v prírode a sobášiaci farár nemal slávnostnú kamžu...

3. V Paneláku (TV JOJ) sa chystá ďalšia „evanjelická svadba“ – sme zvedaví, čím nás zas prekvapíte.

Správne sa o cirkevných sobášoch písalo v prílohe SME v rubrike VIERA (Cirkevných sobášov je polovica, 29. 5.) a v rubrike TASR RADÍME (Vybavenie sobáša v kostole si vyžaduje splnenie viacerých náležitostí, 16. 8.).

Je pravda, že v Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku sa za určitých podmienok môžu sobášiť aj rozvedení, najprv však musia prostredníctvom svojho zborového farára požiadať o povolenie - dišpenz od dištriktuálneho biskupa Západného alebo Východného dištriktu ECAV. Až keď tento dišpenz dostanú, môžu byť zosobášení v evanjelickom kostole.

Pokiaľ ide o miesto konania sobáša, v ECAV na Slovensku sa sobáši zásadne v chráme Božom. Jedinou výnimkou je uzavretie sobáša za mimoriadnych okolností, napr. ako to bolo správne zobrazené aj v jednom zo spomínaných seriálov (Ordinácia) – ak je snúbenec pripútaný na lôžko.

Tešíme sa, keď do našich kostolov čo najhojnejšie prichádzajú dvojice, aby v nich uzavreli manželstvo pred Bohom a ľuďmi; no myslíme si, že by bolo dobré, keby si tvorcovia seriálov z nášho domáceho prostredia aj overili fakty, ktoré v tomto prostredí platia, aby svojich divákov nezavádzali.
Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu GBÚ ECAV na Slovensku | 10.9.2010

Viac: http://ecav.sk/?p=Aktual/Aktuallprihov/k_evanjelickym_sobasom_v_serialoch

www.ecav.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok