ECAV Ružomberok
Kronika roku 2010
Úvod
História
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Desatoro pre deti - 1. prikázanie
24.9.2010 - Desatoro pre deti, s básňami Ladislava Fričovského

Ja som tvoj Boh, nebudeš mať iných bohov okrem mňa!

Ja som tvoj Boh, iný nie!
Nech sa modla pyšne dmie,
ako balón do nebies.
Napokon tam praskne tiež.

Ja som tvoj Boh, iný nik.
Chválim smiech a tíšim vzlyk.
Nechci zlato, záblesk sna.
Iných bohov okrem Mňa!

obr

Desatoro pre deti, s básňami Ladislava Fričovského
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok