ECAV Ružomberok
Kronika roku 2010
Úvod
História
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Desatoro pre deti - 3. prikázanie
27.9.2010 - Desatoro pre deti, s básňami Ladislava Fričovského

Pamätaj, že máš sviatočný deň svätiť!

Nedeľa je Božím dňom.
Spev zie spolu s organom.
Keď modlitba, kázeň znie,
Boh nás k sebe privinie.

Každý deň je Božím dňom,
Boha chváliť smieme v ňom.
Pocty vzdávať doma, v chráme.
Len tak zlému odoláme.

obr

Desatoro pre deti, s básňami Ladislava Fričovského
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok