ECAV Ružomberok
Kronika roku 2010
Úvod
História
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Príklady rôznych teologických procesov
11.10.2010 - www.teologickyprogram.dobos.sk

Liberálna Teológia

Ak ľudia neberú ohľad na nadčasové pravdy a nemajú záujem ich aplikovať do svojich životov, ale len exegeticky skúmajú, ide o liberálnu teológiu. Ide o teológiu liberálov, ateistov, agnostikov. Toto je spôsob ako praktickí ateisti žijú svoje životy. Podľa nich teda neexistuje žiadna nadčasová pravda, ktorá by ich zväzovala, a neexistuje ani žiadna z toho vyplývajúca morálka, ktorá by predpisovala ich skutky. Liberálna Teológia

Ľudová Teológia

Teológia, ktorá vytvára aplikáciu pre dnešný život, avšak nadčasová pravda sa netvorí z exegézy; naopak, všeobecne uznané (rokmi tradované) nadčasové pravdy sú vtláčané do spôsobu zaobchádzania s Písmom, je tzv. ľudová teológia.

Pokrytecká Ľudová Teológia

Jemným odtieňom ľudovej teológie, je teológia, ktorá nemá záujem v aplikovaní nejakých pravidiel pre život; je tam presvedčenie o určitých „pravdách“, ale nemajú miesto v živote a skutkoch. Je to jasné pokrytectvo – pokrytecká ľudová teológia.

Subjektívna Teológia

Teológia budovaná bez akéhokoľvek objektívneho zdroja, bez akejkoľvek nadčasovej pravdy, pripúšťajúca len subjektívnu aplikáciu sa nazýva subjektívna teológia. Toto, viac ako čokoľvek iné, reprezentuje postmoderný prístup k teológii. Je to veľmi bežné v dnešnej dobe, kedy všetci túžia byť tolerantní a akceptovateľní. Ide však o jednotu na úkor pravdy. Biblická hermeneutika je totálne založená len na odozve čitateľa na text. Nie je žiaden záujem o hľadanie úmyslu pisateľa, len to čo text znamená pre jednotlivca je hodnotné. Je to len o mne.

Irelevantná Teológia

Zaujímavé bude popremýšľať o akú teológiu sa jedná, ak aplikácia pre nás dnes je odvodená priamo zo starovekého prostredia, bez teologizovania. Je totiž množstvo spoločenstiev, ktoré sa domnievajú, že toto je ten správny prístup pri interpretácii Biblie. Inak povedané: “v Biblii je to tak napísané, tak to tak aj robme”. Je to však zavádzajúca zbožnosť, ktorá nerešpektuje zvyky, kultúru a prostredie staroveku a snaží sa ich nasilu preniesť do našej, už inej doby, kultúry, zvykov. V tejto teológii nie je snaha o vytváranie princípov, porozumenie myšlienky textu, ktorý mohol platiť len pre danú kultúru. My takúto teológiu budeme nazývať irelevantná teológia.

Príklad takéhoto prístupu by mohol byť text z 1Kor 11:6, ktorý niektoré spoločenstvá aplikujú do dnešných dní a povinne nariaďujú ženám nosiť pokrývku hlavy, aj keď to pre ich kultúru (mimo ich spoločenstva) nemá žiaden význam. Skutky sa dejú podľa textu, ale princíp, myšlienka toho textu sa nedeje. V staroveku ženy, ktoré nenosili pokrývku hlavy boli rebelujúce voči Bohom danému postaveniu ženy. To však dnešné pokrytie hlavy nesymbolizuje. Princíp, ktorý sa má z textu aplikovať je, že ženy majú rozumieť a oceňovať svoje postavenie ako ženy. Dnes by sa snáď dalo povedať, že vydaté ženy by mali prevziať od svojho muža priezvisko.

Iný príklad by mohol byť, že určité spoločenstvá nedovoľujú používanie hudobných nástrojov, keďže Nová Zmluva žiadne nespomína. Toto je priama aplikácia neporozumenia Novej Zmluve, ktorá odignorovala systematickú teológiu.

Pasívna Teológia

Teológia založená na Písme bez zreteľa na aplikáciu je len pasívna teológia. Je mnoho zborov a spoločenstiev, ktoré majú vynikajúce biblické štúdiá a skvelú teológiu, ale ani náznak pokusu o aplikáciu.

Eisegetická Teológia

Keď je teológia vzatá zo subjektívneho osobného názoru a čítaná do Písma, ide o eisegetickú teológiu. Z nášho pohľadu sa ide opačným smerom ako by sa malo. Eisegezis je totiž opakom exegézy. Vychádzame zo svojej situácie; budujeme a vytvárame teológiu; a potom čítame Bibliu podľa našej vytvorenej teológie, ktorú vytvorila naša vlastná situácia.

Exegetická Teológia

Aká by teda mala byť teológia v správnom poradí a smere? Určite exegetická teológia. Tá je aj používaná v tomto Programe. Je to spôsob akým pristupujeme k Písmu, k pravde vo všeobecnosti, kresťanskému životu.

www.teologickyprogram.dobos.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok