ECAV Ružomberok
Kronika roku 2010
Úvod
História
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
125. výročie úmrtia P. Dobšinského
22.10.2010 - www.ecav.sk

22. októbra 2010, si pripomenieme 125 rokov od úmrtia Pavla Emanuela Dobšinského, evanjelického farára, básnika, prekladateľa, redaktora, a predovšetkým neúnavného zberateľa a vydavateľa pokladov slovenskej ľudovej tvorivosti. Prinášame správu TASR k tomuto výročiu.

Pavol Dobšinský, rodák z mestečka Slavošovce (okres Rožňava), kde sa narodil 16. marca 1828, študoval na gymnáziu v Rožňave a Miškovci, od roku 1840 na evanjelickom lýceu v Levoči, ktorého štúdium ukončil kňazskou skúškou. Ako evanjelický kňaz pôsobil v Revúcej, Brezne a v Bystrom pri Rožňave. Od roku 1858 bol profesorom slovenského jazyka a literatúry na evanjelickom lýceu v Banskej Štiavnici. Po roku 1961 pôsobil ako evanjelický farár v Drienčanoch, kde žil až do smrti.

Na levočskom lýceu bol predsedom štúrovskej Jednoty mládeže slovenskej, časopisecky publikoval básne, recenzie, životopisné portréty a prekladal tvorbu svetových autorov (Byron, Mickiewicz, Lermontov, Rousseau, Shakespeare). Neskôr v Banskej Štiavnici redigoval časopis pre umenie a literatúru Sokol, ktorý významne ovplyvňoval vtedajší kultúrny život na Slovensku.

Ťažisko jeho činnosti však spočíva vo folkloristike a národopise. Problematikou ľudovej slovesnosti sa zaoberal od študentských čias. V časopisoch uverejňoval články a štúdie o folkloristike, samostatne vydal syntetické dielo Úvahy o slovenských povestiach. Spolu s Augustom Horislavom Škultétym vydal súbor rozprávok s názvom Slovenské povesti (1858-1961). Vrcholom Dobšinského zberateľského úsilia je 8 zväzkové dielo Prostonárodné slovenské povesti (1880-1883). Zbierka obsahuje rozprávky fantastické, zvieracie, legendárne, novelistické, realistické aj humoristické.

Prekladal najmä z francúzštiny a angličtiny a v 60. rokoch 19. storočia bol popredným kritikom generácie, čo dokumentoval posudkami literárnych rukopisov.
Knihy s Dobšinského rozprávkami vychádzajúce s rôznymi názvami, v nových vydaniach i v cudzojazyčných prekladoch. S ilustráciami Martina Benku, Ľudovíta Fullu a iných slovenských ilustrátorov patria k základným hodnotám klasického dedičstva slovenskej národnej kultúry a k reprezentatívnym dielam slovenskej folkloristiky. Mnohé rozprávky mediálne spracovali ako filmy, či televízne inscenácie, napríklad Plavčík a Vratko, Popolvár najväčší na svete, Ružová Anička, Chudobných rodičov syn, alebo sú z nich rozhlasové hry.

Pavol Dobšinský zomrel vo veku 57 rokov 22. októbra 1885 v Drienčanoch, v okrese Rimavská Sobota.

Zdroje: Slovenský biografický slovník. Martin. MS 1986, www.osobnosti.sk, www.hnk-vk.sk, www.mojanajkniha.sk, www.martinus.sk

Viac: http://ecav.sk/?p=spravodajstvo/SPRecav/125_vyrocie_umrtia_p_dobsinskeho


obr

www.ecav.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok