ECAV Ružomberok
Kronika roku 2010
Úvod
História
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Desatoro pre deti - 8. prikázanie
24.10.2010 - Desatoro pre deti, s básňami Ladislava Fričovského

Nevypovieš krivé svedectvo proti svojmu blížnemu

Čo povieš, zvie celý svet.
Slovo to nestiahneš späť.
Páper vietor rozveje.
Tak i slovo, čo zlé je.

Radšej vopred uvažuj.
Ako kôrku dlho žuj.
Pán Boh všetko poráta,
keď raz príde odplata.

obr

Desatoro pre deti, s básňami Ladislava Fričovského
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok