ECAV Ružomberok
Kronika roku 2010
Úvod
História
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Leonard Stöckel
30.10.2010 - www.ecav.sk

Leonard Stöckel, rodák z Bardejova, svoje mesto preslávil už v stredoveku, a to ako vynikajúci učiteľ aj teológ. Pripisuje sa mu zmodernizovanie školy v Bardejove podľa vzoru nemeckých škôl či najstarší dokument zo 16. storočia Zákony bardejovskej školy (poukazuje v nich na povinnosti učiteľov a žiakov), ale aj významný podiel na vypracovaní evanjelického vierovyznania piatich východoslovenských miest (Košíc, Prešova, Bardejova, Sabinova a Levoče) – Confesio pentapolitana.

Leonard Stöckel sa narodil v Bardejove v roku 1510, pričom presný dátum jeho narodenia nie je známy. Študoval v Bardejove, Košiciach, Wroclawe a na univerzite vo Wittenbergu. Bol žiakom Martina Luthera a Filipa Melanchtona. Po skončení štúdia do roku 1536 vyučoval v Nemecku a potom vrátil do Bardejova, kde pôsobil až do konca života. Leonard Stöckel bol všestranne aktívny, ale najviac vynikal v pedagogike a teológii. Zásluhou jeho činnosti zmodernizoval školu v Bardejove, ktorú potom navštevovali študenti z rôznych oblastí Uhorska. V najstaršom pedagogickom dokumente „Leges scholae Bartphensis“ (Zákony bardejovskej školy) spísal požiadavky na správanie študentov. Vyžadoval hlavne disciplínu, vzájomnú úctu, zákaz nočných pijatík, zdržiavanie sa na ulici po 21.00 hodine atď.

Svoje pedagogické názory uplatňoval účinným spôsobom aj prostredníctvom školských divadelných predstavení. Ako prvý v Uhorsku napísal a uvádzal školskú drámu („Historia von Susanna“). Mal veľmi dobré hudobné vzdelanie a bol aj autorom prvej známej učebnice hudby u nás. Zdroj: Martina Kováčiková, EPST, eš

Viac: http://ecav.sk/?p=spravodajstvo/SPRecav/vedecke_konferencie...

Viac: http://www.ecav.sk/?p=info/INFHist%C3%B3ria/osobnosti...

obr

www.ecav.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok