ECAV Ružomberok
Kronika roku 2010
Úvod
História
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Desatoro pre deti - 10. prikázanie
31.10.2010 - Desatoro pre deti, s básňami Ladislava Fričovského

Nepožiadaš ani jeho manželku, ani nič, čo je jeho

Rodina je zväzok svätý.
Boh ho v nebi zaviazal.
Manželku, manžela, deti,
Pán Boh z lásky daroval.

Aby v láske nažívali.
Tej čo nik nerozlúči.
Jedni druhým dobre priali,
v Božom svätom náručí.

266

Desatoro pre deti, s básňami Ladislava Fričovského
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok