ECAV Ružomberok
Kronika roku 2010
Úvod
História
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
DEDIČSTVO 2/2010 - Splnená túžba - zájazd v Izraeli (2. časť)
21.11.2010 - ECAV Ružomberok

Nezabudnuteľný je „QUMRAN“ (Kumrán) v Júdskej púšti, 50 km od Betlehema. V roku 1947 tu boli nájdené Izaiášove zvitky (texty). Objavil ich náhodou pastier, ktorý hľadal zatúlanú kozu. Hodil kameň do jednej z jaskýň a počul zvuk rozbitých džbánov. Pátral po príčine a našiel tento vzácny nález. Našli sa tu aj ďalšie krčahy. Zvitky sú z kože a papyrusu.

Pevnosť „MASADA“ leží nad Mŕtvym morom (80-90 km od Jeruzalema). Dal ju postaviť Herodes Veľký, aby bol chránený pred vlastným ľudom. Bola tu voda, kúpele, sauna, sklady, domy. Táto pevnosť vošla do dejín roku 70 po Kristovi, keď sa sem stiahlo asi 1000 Židov, aby sa bránili pred rim. legionármi. Bránili sa 3 roky. Keď videli, že neodolajú, rozhodli sa pobiť navzájom. Posledný z nich spáchal samovraždu. Zachránili sa 2 ženy a 5 detí.

V piatok bola na pláne „HORA SION“ (Jeruzalem). Na tomto mieste bol Ježiš súdený (Kaifáš – Herodes – Kaifáš) a väznený. Tu vznikla myšlienka, aby jeden zomrel za všetkých. Tu tiež Šalamún postavil chrám Ballovi. Bolo nám povedané, že hoci všetky dôležité udalosti spojené s Ježišom sa udiali na hore Sion či Olivovej hore, nemuseli sa stať práve na miestach, ktoré sú v súčastnosti uctievané. Sobota – Jeruzalem – OLIVOVÁ HORA – nachádza sa tu Getsemanská záhrada aj evanjelický kostol s nemocnicou (dal ju postaviť nemecký cisár).

Vrch TÁBOR – vrch premenenia Pána – je tu postavená Bazilika, ktorú riadia štyria františkáni. Kostol má 2 veže, ktoré sú zasvätené Mojžišovi a Eliášovi. Tu Ježiš určuje ďalší smer a prácu Petrovi, Jakubovi a Jánovi.

TABGHA – miesto, kde učinil Ježiš Kristus zázrak s 5 chlebami a 2 rybami. Po vzkriesení prichádza Ježiš do Galilei – pripravuje rybu učeníkom a hovorí, že odteraz budú loviť ľudí.

KAFARNAUM – tu a v Betsaide povoláva ďalších rybárov. Prvého oslovuje Ondreja. Ten ide za Petrom, že našiel Mesiáša. Je tu povolaný aj colník Matúš. Neľutujem ani čas, ani námahu (a tá bola), ani finančné prostriedky, lebo lepšie je raz vidieť ako stokrát čítať.

Odporúčam všetkým tým, ktorí chcú poznať historické pozadie nášho Pána Ježiša Krista. Ďakujem Pánu Bohu, že mi to dovolil, aby som sa zúčastnila zájazdu, za zdravie, ktoré mi dal, za to, že ma viedol a doviedol až domov. Zuzana Sedliaková


obr

ECAV Ružomberok
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok