ECAV Ružomberok
Kronika roku 2010
Úvod
História
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
DEDIČSTVO 2/2010 - Jubilantom
25.11.2010 - ECAV Ružomberok

Radujte sa v Pánu vždycky, opakujem, radujte sa! Fil. 4:4 Môže si človek prikázať len tak, aby sa radoval? Nie sme asi pánmi svojich pocitov, nevieme len tak zahnať smútok, skľúčenosť. Častokrát povieme: „No, tebe sa dobre hovorí, keď si mladý, zdravý a bohatý.“ Sú to naše problémy a starosti, bolesti i sklamania, ktoré nás oberajú o radosť. Ale ako kresťan mám minimálne jeden dôvod na radosť.

Mám Ježiša, ktorý moje viny vzal na seba. Mám v Ňom lekára, ktorý uzdravuje moju dušu, mám v Ňom Pána, ktorý mi dáva slobodu od mnohého. Je so mnou, či prechádzam cez vodu, či cez oheň. V tmavých a šedých dňoch môjho života mi vraví z úplnej blízkosti: „Neboj sa, som s tebou.“ Keď sa Luther prebojoval k viere v milostivého a láskavého Pána Ježiša, vyzýval všetkých, aby sa s ním radovali. „Kto však nechce,“ pokračoval, „nech skučí sám pre seba.“

Ak cítime smútok, úzkosť a bolesť, pripomeňme si všetko dobré, čo sme prežili, čím sme obdarovaní naším Bohom. Pri všetkých našich ťažkostiach máme veľa dobrého od Hospodina a najlepšie je, že máme Jeho samého. Prajeme vám k vášmu jubileu veľa radosti viery a nádeje, napriek mnohým bolestiam života. Ako vraví Pán Ježiš: „...aby vaša radosť bola úplná.“ A túto radosť vám nikto a nič vziať nedokáže! Ilona Bázliková


obr

ECAV Ružomberok
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok