ECAV Ružomberok
Kronika roku 2010
Úvod
História
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
DEDIČSTVO 2/2010 - V období od 20. mája do 27. októbra
27.11.2010 - ECAV Ružomberok

- boli do vínneho kmeňa nášho Pána Ježiša Krista Krstom Svätým zaštepené tieto deti a dospelí:

Viera Karčová, Viktória Beľová z Ružomberka, Rebeka Kútniková z Hubovej, Alan Krenželák z  Liskovej, Branislav Kubík, Adam Alušic, Matej Karč z  Ružomberka

Kto uverí a bude pokrstený, bude spasený, ale kto neuverí, bude odsúdený. Marek 16:16

- svoju vieru vyznali a za dospelých členov našej cirkvi boli prijatí títo že vo svojom vnútri ťa budú rešpektomladí bratia a tieto mladé sestry:
 
Viera Karčová z Ružomberka, Zuzana Michaličová z Dolného Kubína.

A som presvedčený, že Ten, ktorý počal vo Vás dobré dielo, aj ho dokoná. Filipským 1:6

- sme sa v nádeji vzkriesenia a vo viere vo večný život rozlúčili s týmito bratmi a sestrami:

Júlia Kusková/76 r./, Zora Kocholová /83 r./, Mária Ďurčáková /62 r./, Anna Nahálková /94 r./, Dušan Lukašík /78 r./ z Ružomberka, Alžbeta Chlebová /89 r./ z DD Likavka, Rudolf Brveník /73 r./, Emília Buknová, Mudr. Gustáv Supík /78 r./ z Ružomberka, Vlasta Šintajová /76 r./ z Likavky, Rudolf Muríň /69 r./ z Liskovej.

Môj Vykupiteľ žije a raz sa postaví nad mojím prachom. Jób19:25

ECAV Ružomberok
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok