ECAV Ružomberok
Kronika roku 2011
Úvod
História
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Evanjelický posol spod Tatier
3.2.2011 - www.evanjelik.sk

Evanjelický posol spod Tatier prichádza k nám v novom roku v novom šate. Má nový dizajn, grafiku a nové členenie, ktoré zaujme čitateľa už na prvý pohľad. Je prehľadnejší a modernejši, na čo si iste skoro zvykneme. Sľubuje však  aj nové rubriky a zmenu aj po obsahovej stránke. Zaujalo už prvé číslo 1O1.ročníka. Napríklad rozhovor redaktorky Zuzany Zimániovej s Martinou Kováčikovou, šéfredaktorkou  EPST.

Sympaticky pôsobí napr. jej nasledovné vyhlásenie."Mnohí hovoria, že pre pokoj majú kresťania mlčať a nestarť sa do záležitostí politiky či zla v spoločnosti, ale aj v cirkvi a nehovoriť nepríjemné veci, lebo je to prejavom nelásky. Nie je to pravda. Ježiš nepovedal, že máme cukrovať to, čo potrebuje soľ".  EPST chce aj naďalej infomoavť o živote CZ, prinášať Božie Slovo všetkým skupinám cirkevníkov ECAV a pôsobiť misijne.

Chce nadviazať aj na biskupa Juraja Janošku, ktorý pred 1OO rokmi inicioval vydávavanie EPST "s cieľom varovať evanjelikov pred vplyvmi šíriaceho sa sektárstva". Už budúce číslo sa preto chce " venovať otázke opätovného krstu pokrstených, ku ktorému hromadne došlo v uplynulom roku u niektorých členov CZ v Martine".  Určitý podnet v tomto smere prinieslo aj dianie na poslednej synode ECAV. 

Zostáva popriať veľa tvorivej invencie sestrám redaktorkám, predsedníčke RR EPST Edite Škodovej i celej externej redakčnej rade v zložení: K.Hudáková, D.Midriak, J.Ľahký a M.Gdovin. Čitateľom požehnané chvíle pri čítaní nášho najrozšírenejšieho časopisu a samotnému EPST veľa verných čitateľov i nových odberateľov,  ale aj prispievateľov. Prajem mnoho darov Ducha Svätého v novom roku i v novej storočnici. Ľubomír Batka st.

Viac: http://evanjelik.sk/node/5938


obr

www.evanjelik.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok