ECAV Ružomberok
Kronika roku 2011
Úvod
História
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Zamyslenie: Úžasná nevernosť
5.2.2011 - www.zamyslenia.sk

Úžasná nevernosť. (autor: Čermák Ján)

- Potom budú hľadieť na mňa, ktorého prebodli. (Zachariáš 12,10)

- Pilát povedal: Ajhľa, váš kráľ! Ale oni skríkli: Preč s Ním, preč, ukrižuj Ho! (Ján 19,14-15)

- Text na zamyslenie: 5.Mojžišova 9,7-21

Včera sme čítali o tom, ako Mojžiš postavil pred Izraelcov budúcnosť a výzvu na pokoru. V dnešnom texte sa pred Božím ľudom vracia do minulosti. Upozorňuje na nevernosť voči Hospodinovi, ktorá sprevádzala Boží národ na ceste z Egypta a mnohokrát ho priviedla na pokraj záhuby. Nevernosť, duchovné smilstvo Izraelcov, bolo neuveriteľné. Stačilo málo a ľud, ktorý patril Hospodinovi, sa od Neho odvracia k iným bohom, ba sám si ich tvorí. V tejto situácii je pre nás príkladný postoj Mojžiša.

Vždy znova a znova sa modlí za ľud i za Árona. Vo svojej horlivosti však rozbíja dosky prikázaní. Ľud tak stráca na istý čas Božie vedenie. Aj my sme svedkami úžasnej nevernosti voči Hospodinovi okolo nás. V našom národe. V našich rodinách. Mnohokrát aj v našich zboroch i celej cirkvi. Je nám jednoduchšie slovne deklarovať príslušnosť k Bohu, ako s ním v živote reálne rátať a riadiť sa Jeho vôľou.

A tak strácame na čas Jeho vedenie, prítomnosť aj požehnanie. To nie je správne. Máme horliť za vernosť a proti nevernosti voči Hospodinovi tak, ako Mojžiš. Modlime sa aj my za odpustenie tej úžasnej nevernosti, ktorej sme svedkami v našich životoch, rodinách, v cirkvi i celom našom národe, aby Hospodin odvrátil svoj hnev a zľutoval sa!

www.zamyslenia.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok