ECAV Ružomberok
Kronika roku 2011
Úvod
História
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Ježiš pre každého
10.2.2011 - www.jpk.sk

Sme slovenským ekumenickým združením (ekumenický = združujúci rôzne cirkvi), ktoré sa usiluje sprostredkovať ľudom základné informácie o význame kresťanstva a osobe Ježiša Krista pre súčasného človeka. Sme presvedčení o tom, že aplikácia týchto základných kresťanských právd vedie k zvýšeniu kvality života každého človeka.

Vydávame a rozširujeme letáky, ktoré obsahujú krátku úvahu a tiež možnosť objednať si u nás ďalšiu kresťanskú literatúru. Pre ľudí, ktorí majú otázky súvisiace s vierou alebo s osobným životom, poskytujeme bezplatnú listovú alebo e-mailovú poradenskú službu. Pre mladých ľudí, ktorí radi chatujú, diskutujú o živote, viere, vzťahoch a spoznávajú nových ľudí, prevádzkujeme internetový portál Tukan. K zvyšovaniu kvality podnikateľského prostredia vnášaním kresťanských hodnôt do života a praxe podnikateľov napomáhame prostredníctvom projektu LaRED. Verejné sprístupnenie kázní evanjelického farára Ulricha Parzanyho umožňuje celoeurópske satelitné podujatie ProChrist so špecializovaným mládežníckym podujatím JesusHouse. V spolupráci s miestnymi cirkevnými zbormi sme usporiadateľmi týchto dvoch podujatí vo viacerých slovenských mestách.

Charitatívnu službu pre núdznych poskytuje v lokálnom meradle (v Leviciach a okolí) od nás odčlenené dcérske občianske združenie Miesto v dome.

Viac: http://www.jpk.sk

obr

www.jpk.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok