ECAV Ružomberok
Kronika roku 2011
Úvod
História
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Prečo práve Kristus
15.2.2011 - http://kurz.jpk.sk

Vitajte! Tento internetový kurz s názvom „PREČO PRÁVE KRISTUS?“ sme pripravili pre vás. Umožní vám aj bez predbežných znalostí spoznať a porozumieť hlavnému posolstvu kresťanstva, resp. Biblie.

Kurz pozostáva z troch častí, každá z nich má 5 kapitol. Kapitola sa skladá z úryvku z Biblie, jeho komentáru, krátkeho dobového pozadia a niekoľkých citátov.


Na konci každej kapitoly nájdete otázky na premýšľanie. Môžete ich – po zaregistrovaní sa - vypĺňať kapitolu za kapitolou a na konci nám ich odoslať. Má to dvojaký zmysel. Jednak môžete získať krátku spätnú väzbu z nášho oddelenia poradenstva – teda pomôžete sebe (nebojte sa, nejde nám o kontrolu správnych odpovedí ako v škole :-), a jednak tým pomôžete nám pri skvalitňovaní a navrhovaní ďalších materiálov pre záujemcov. V prípade, ak by ste na niektoré otázky nechceli odpovedať, nechajte ich nevyplnené.


Okrem toho, každému, od koho obdržíme vyplnené odpovede, pošleme bezplatne publikáciu „Tajomstvo osoby Ježiša Krista“. Je to publikácia, pomáhajúca bližšie porozumieť Evanjeliu podľa Marka.
Želáme vám zaujímavé a objavné čítanie! JPKteam

Viac: http://kurz.jpk.sk

obr

http://kurz.jpk.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok