ECAV Ružomberok
Kronika roku 2011
Úvod
História
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Evanjelické služby Božie vysielané v médiách
16.2.2011 - www.ecav.sk

Evanjelické služby Božie v médiách v roku 2011

Slovenská televízia

(STV 2 – spravidla o 10.30 hod., ak nebude oznámené inak)

13. marec – Zvolenská Slatina – 1. nedeľa pôstna – káže P. J. Soták
22. apríl – Nitrianska Streda – Veľký piatok – káže M. Klátik
30. júl – Púchov – ordinácia novokňazov – káže S. Sabol
25. september – Mošovce – 200. výročie narodenia M. M. Hodžu – káže M. Klátik
31. október – Istebné – Pamiatka reformácie - káže S. Sabol
27. november – Blatnica – 1. nedeľa adventná – káže J. Havrila
25. december – Sása – 1. slávnosť vianočná – káže Milan Krivda

Slovenský rozhlas

(Slovensko, Regina - každú 4. nedeľu v mesiaci o 9.30 hod., Veľký piatok a Štedrý večer)

23. január – Sabinov
27. február – Rimavská Sobota
27. marec – Liptovská Kokava
22. apríl – Veľký piatok – Diakovce
17. apríl – Kvetná nedeľa – Badín
22. máj – Ratkovské Bystré
26. jún – Babiná
24. júl – Myjava
28. august – Švábovce
25. september – Príbelce
30. október – služby Božie k Pamiatke reformácie – Krpeľany
27. november – 1. adventná nedeľa – Topoľčany
18. december – 4. adventná nedeľa – Piešťany
24. december – Štedrý večer – Rankovce


www.ecav.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok