ECAV Ružomberok
Kronika roku 2011
Úvod
História
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
465. výročie úmrtia Martina Luthera
24.2.2011 - www.ecav.sk

Pred 465 rokmi, 18. februára 1546, zomrel Dr. Martin Luther, reformátor, zakladateľ evanjelickej cirkvi a protestantského hnutia (viac v rubrike História – Významné osobnosti). Prinášame aktuálnu správu TASR:

Eisleben/Bratislava 16. februára (TASR) - Kresťanský náboženský reformátor, zakladateľ evanjelickej cirkvi a protestantského hnutia Martin Luther zomrel pred 465 rokmi 18. februára.

V posledný októbrový deň roku 1517 Martin Luther vyvesil na dvere chrámu vo Wittenbergu 95 téz proti predávaniu odpustkov. Luther bol presvedčený, že predávanie odpustkov zvádzalo ľudí k nesprávnemu presvedčeniu, že hriechy odpúšťa pápež za peniaze a nie Boh na základe úprimného pokánia. Tak sa začal proces reformácie cirkvi a Luther sa dostal do nemilosti pápeža. Svoje učenie odmietol odvolať aj na sneme ríšskych kniežat vo Wormse v roku 1521 a bol pápežom Levom X. v tom istom roku z cirkvi exkomunikovaný. Ocitol sa v nebezpečenstve a musel sa istý čas skrývať. Jeho reformačné učenie sa však napriek všetkému šírilo.

Hlavnými reformačnými zásadami sa stali tézy o prameni viery a pravidle života, ktorým slovo Božie obsiahnuté v Písme svätom, o ospravedlnení hriešnika samou vierou z Božej milosti v Kristovi Ježišovi, o prijímaní Večere Pánovej pod obojakým spôsobom a o používaní materinskej reči na službách Božích.

Vo februári 2007 predstavili v nemeckej Jene rukopis potvrdzujúci pribitie Lutherových téz vo Wittenbergu. Objav starého rukopisu pochádzajúceho z pozostalosti Lutherovho asistenta Georga Rörera počin potvrdzuje a zmieňuje sa aj o dátume protestnej akcie - 31. októbra 1517.

Viac: http://ecav.sk/?p=Aktual/Aktualoznam/465_vyrocie_umrtia_martina_luthera

www.ecav.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok