ECAV Ružomberok
Kronika roku 2011
Úvod
História
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Známka roka 2010
29.2.2011 - www.pofis.sk

Idey náboženskej reformácie sa v 16. storočí rýchlo rozšírili aj u nás. Po patriciáte východoslovenských kráľovských miest a stredoslovenských banských miest sa uhorská šľachta postupne priklonila k reformácii, a tak začiatkom 17. storočia bola značná časť územia dnešného Slovenska protestantská.

Na krajinskom sneme v r. 1609 sa palatínom Uhorska stal gróf Juraj Thurzo z Betlanoviec (1567 – 1616), stúpenec reformácie augsburského smeru, ktorú podporoval a svojou autoritou účinne presadzoval. Dôležitým medzníkom bola synoda, zvolaná na dni 28. – 30. marca 1610 do Žiliny pod záštitou palatína Thurzu. Žilinská synoda znamenala konštituovanie a vytvorenie samostatnej cirkevnej organizácie evanjelickej cirkvi augsburského vyznania.

Známka - 400. výročie konania Žilinskej synody
Číslo emisie - 472
Dátum vydania - 30.03.2010
Nomin. hodnota - 1.10 €
Predajná cena - 1.10 €

Viac: http://www.pofis.sk/katalog/produkty/znamka-2010-400-vyrocie...
alebo: http://ecav.sk/?p=ZS_zil_synoda_1610/ZS_spravy/toto_je_najkrajsia...

obr

www.pofis.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok