ECAV Ružomberok
Kronika roku 2011
Úvod
História
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Zamyslenie: Čo s problémom?
3.3.2011 - www.zamyslenia.sk

Čo s problémom? (autor: Cingeľová Janka)

- Neľakajte sa a nedeste! Či som ti to dávno neohlásil a neoznámil? Vy ste mi svedkami, či jestvuje Boh okrem mňa. (Izaiáš 44,8)

- I riekol Pán v noci vo videní Pavlovi: Neboj sa, len hovor a nemlč! (Skutky apoštolov 18,9)

- Text na zamyslenie: 1.Samuelova 1,1-20

V prvých odsekoch 1. Samuelovej knihy máme vykreslený obraz života Anny. Ťažký údel bezdetnej ženy, ktorý je o to ťažší, že je tu druhá žena, ktorá jej to sťažuje. Nielen tým, že ona deti má, čo už samo o sebe je dosť ťažké prijať, ale aj tým, že sa jej otvorene vysmieva a ponižuje ju. Situácia už trvá mnoho rokov a nič sa nerieši. Zdá sa, že Elkána problém medzi svojimi dvoma ženami nerieši, ale svojím uprednostňovaním Anny ešte prilieva olej do ohňa. Elkána Annu miluje a slová, ktoré jej hovorí, patria medzi najnežnejšie slová muža adresované žene v Biblii.

Ani pri svojej najlepšej vôli jej však nemohol pomôcť. Aj keby veľmi chcel, táto vec je mimo jeho kompetencie. On jej dieťa dať nemôže. O tom rozhoduje niekto iný. V mnohých problémoch nám nemôže pomôcť ani ten najbližší človek. Anna to nakoniec chytila za správny koniec. Po rokoch trápenia a plaču prichádza za správnou osobou. Vylieva svoje srdce pred Bohom. Čo robíš so svojimi problémami ty? Zvlášť s tými, ktoré trvajú mnoho rokov.

Tie, ktoré sa možno márne snažíš zamiesť kdesi pod koberec a spôsobujú tvojej duši nevýslovnú bolesť. Pri ktorých si už možno dávno stratil nádej na vyriešenie. Príklad Anny nám ukazuje, že pre Boha nie je nič nemožné. Obráť sa so svojím problémom na Neho!

www.zamyslenia.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok