ECAV Ružomberok
Kronika roku 2011
Úvod
História
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Tranoscius - história
13.3.2011 - www.tranoscius.sk

Predchodcovia

V roku 1845 superintendenti P. Jozeffy, Stromský a Seberíny založili Výbor na obstarávanie kníh k náboženskému vzdelávaniu cirkvi evanjelickej slovenskej v Uhorsku. Aj M. M. Hodža ako mikulášsky farár pripravoval založenie Spolku Komenského na vydávanie lacných náboženských kníh. K realizovaniu túžby podnetne prispel J. M. Hurban, ktorý v druhej polovici 19. storočia pohol stojatými vodami cirkevného života. Poučený skúsenosťami z Nemecka založil r. 1865 pre evanjelických farárov vnútornomisijnú pastorálnu konferenciu.

Horliví muži prorockého ducha, akými boli na východe Jur Janoška, redaktor Cirkevných listov a na západe Pavel Zoch, redaktor Stráže na Sione, ktorí združovali nadšencov pre vnútornomisijnú prácu. Títo zvolali do Ružomberka na 23. septembra 1896 poradu o založení spolku vnútornej misie, ktorý by napomáhal náboženský i mravný život ľudu ev. a. v. slovenského, podľa prijatých stanov: "Tranovský, spolok pre vnútornú misiu." Nádejný začiatok však musel podstúpiť zápas proti zášti vedenia vlastnej cirkvi v Uhorsku, ktorá dôvodila, že postačuje iba vydavateľstvo Luthertársaság, ktoré publikovalo literatúru po maďarsky. Ani generálny konvent nepotvrdil predložené stanovy Tranoscia a odmietol prosbu, pretože spolok sleduje slovenské ciele.

Spolok Tranovský a napokon Tranoscius

Výbor nepovoleného spolku sa potom zišiel 8. decembra 1897 v Liptovskom Sv. Mikuláši a so žiaľom vyslovil, že sa rozchádza. Vyslovili však aj pevné rozhodnutie, že myšlienke nedajú padnúť. Prv než sa narodil, musel zomrieť Tranovský, spolok pre vnútornú misiu, aby sa narodil nový "Tranoscius, vydavateľsko-knihkupecký účastinársky spolok". Pevná viera našla spôsob, aby ho mohli založiť podľa nového kupeckého zákona v Liptovskom Sv. Mikuláši 27. apríla 1898 na účastinárskej báze a na prvom valnom zhromaždení predseda ad hoc Ján Ružiak konštatoval, že bolo upísaných 580 účastín, teda o 80 viac ako bolo potrebné. Za prvého správcu bol zvolený Jur Janoška, za podsprávcu Viktor Pálka a za tajomníka Rehor Uram-Podtatranský. Ružomberská sédria potvrdila stanovy Tranoscia 30. júla 1898.

Takto trval Tranoscius až do roku 1953, keď bol ako celok vovedený pod úplnú štátnu správu a dozor.

Obnovenie a dnes

Tranoscius ako akciová spoločnosť bol založený, v historickom slova zmysle však obnovený na pôvodnom základe zakladateľskou zmluvou zo dňa 12 apríla 1991 a zapísaný dňa 29.apríla 1991 vo vložke 22/L v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina.

www.tranoscius.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok