ECAV Ružomberok
Kronika roku 2011
Úvod
História
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Jeden svet 2011 - charakteristika premietaných filmov
17.3.2011 - www.bibleschool.sk

Ako som mal začať 3. svetovú vojnu
Juraj Brocko / SR / 2008 / 26 min. / slovensky
Dokumentárny portrét Karola Noskoviča, aktivistu Konfederácie politických väzňov Slovenska, ktorý bol v mladosti nespravodlivo väznený. Už samotný názov filmu svedčí o tom, do akých rozmerov sa „nafúkol“ skutok mladého človeka. Vymyslené obvinenie, ktoré by za normálnych okolností bolo komické, sa premietlo do mimoriadne prísneho trestu. Prípad Karola Noskoviča je typickým produktom justičných orgánov 50-tych rokov.

Portrét nespravodlivo väzneného mladíka ako zrkadlo 50-tych rokov.

Biele holubice
Sahraa Karimi / Slovensko / 2010 / 28 min. / slovenské titl.
Po 30 rokoch vojen zápasí Afganistan s mnohými problémami. Film slovenskej režisérky afganského pôvodu ponúka pohľad na chudobu, nedostatok vzdelania, zlú zdravotnú situáciu či postavenie žien cez nádejné príbehy afganských dievčat a žien. Spoznávame príbeh dievčatka, ktoré sa živilo zberom papiera na kábulských uliciach a teraz navštevuje školu, vedenú miestnou organizáciou. Na osudoch mladých pôrodných asistentiek sledujeme postupné zlepšovanie zdravotnej starostlivosti. Dievčatá, navštevujúce vidiecku školu Bibi Khadeja, sa zverujú so svojimi snami a ambíciami. A tvorivé dielne pre ženy ukazujú možnosť ako zápasiť s diskrimináciou.

Jáchymovské peklo
Kristína Vlachová / SR / 2006 / 26 min. / slovensky
Svedectvo o otrockej práci politických väzňov v uránových baniach. Filmové rozprávanie sa odvíja od cesty pamätníkov na miesta ich utrpenia. Bývalí politickí väzni v krajine hľadajú stopy, o ktoré by zachytili svoje spomienky. Mnohé z nich však už zmizli, pohltené prírodou. Iné odstránili tí, ktorí nechcú aby sa na ne pamätalo.

Svedectvo o otrockej práci politických väzňov v uránových baniach.

Prežili sme Gulag
Ondrej Krajňák / SR / 2008 / 45 min. / slovensky
Sovietskymi tábormi Gulag prešli milióny ľudí, medzi nimi aj 7 000 občanov Československa. Filmový dokument konfrontuje skúsenosti posledných žijúcich väzňov zo Slovenska – sleduje ich osudy od zatknutia až po návrat, cez stretnutie so smrťou spoluväzňov, surovosťou podsvetia, ale aj obetavosťou ruských zdravotníkov v podmienkach lágrov a nehostinnej prírody. Z paralelných výpovedí piatich mužov presvitá ruka jedného scenára – jeho autorom bolo sovietske NKVD.

Sovietskymi tábormi Gulag prešlo aj 7 000 československých občanov.

Voľne žijúca mládež
Dano Ondruš / SR / 2006 / 26 min. / slovensky
Výpoveď speváka Zóny A, Koňýka, o jeho spolupráci s ŠtB zachytáva pokus totalitného režimu kontrolovať život mládeže. Dramaturgicky je hodnotný práve tým, že v ňom prehovorí strana dejinných udalostí, ktorá obyčajne nemá ochotu vypovedať. Aj za ňu však hovorí len „malá ryba“. Viac než o mládeži, či konkrétnej kapele, film vypovedá o povahe tajnej služby a o charaktere čs. spoločnosti obdobia osemdesiatych rokov, ktoré charakterizuje určitá dvojtvárnosť. Jej výstižným obrazom je pomoc tajného agenta pri rozmnožovaní materiálov, aké ŠtB konfiškovala.

Výpoveď speváka Zóny A o jeho spolupráci s ŠtB.

obr

www.bibleschool.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok