ECAV Ružomberok
Kronika roku 2011
Úvod
História
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Svetlo života
19.3.2011 - www.ecav.sk

Misijno-vzdelávacie oddelenie GBÚ ECAV na Slovensku pripravilo a vydavateľstvo Tranoscius vydalo zbierku 40 krátkych zamyslení pre deti na známe všeobecné, ale aj príležitostné biblické texty pod názvom Svetlo života.

Zamyslením z tejto zbierky môžete začínať detskú besiedku či hodinu náboženstva alebo si pomocou nej urobiť stíšenie s deťmi doma. Cieľom tejto zbierky je jednak priniesť slovo Božie tým najmenším poslucháčom im zrozumiteľným jazykom, ale aj upriamiť ich pozornosť na tie najznámejšie citáty z Písma svätého.

Zbierku zostavili Daniela Veselá a Štefan Kiss a svojimi myšlienkami do nej prispeli: Jana Bartová, Jana Drottnerová, Alena Ďurčíková, Peter Fabok, Dušan Hučka, Štefan Kiss, Michal Koren, Lívia Lichancová, Eva Mažárová, Iveta Petrová a Jaroslava Petrulová.

Veríme, že aj toto dielko prispeje k tomu, aby sa slovo Božie šírilo nielen medzi dospelými, ale aj medzi deťmi, a že aj jeho zásluhou budú naši najmenší môcť poznať veľkosť Božej lásky a milosti. Štefan Kiss, tajomník pre misiu

obr

www.ecav.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok