ECAV Ružomberok
Kronika roku 2011
Úvod
História
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Zamyslenie: Boh chce mať v službe pokorných
20.3.2011 - www.zamyslenia.sk

Boh chce mať v službe pokorných. (autor: German Dušan)

- Takže ste boli ako hlaveň vytrhnutá z ohňa. No ku mne ste sa nevrátili – znie výrok Hospodinov. (Ámos 4,11)

- Za všetko ďakujte, lebo taká je Božia vôľa pri vás v Kristovi Ježišovi. (1.Tesalonickým 5,18)

- Text na zamyslenie: 1.Samuelova 10,17-27

Saul už bol pomazaný za kráľa. Okrem Toho, ktorý si ho vyvolil, vedel o tom iba Samuel. Aj napriek tomu Saul nie je netrpezlivý. Nečaká v zástupe na vyhlásenie výsledku voľby. Práve o tom sa mal dozvedieť národ – preto Samuel nechal zhromaždiť všetok ľud. Snáď si niektorí mysleli: budem to ja – veď som ten naj... Ako zmýšľame o sebe?

Boh pre svoje plány hľadá skromných a nie takých, ktorí sa preceňujú. -- Istý muž si vyberal svojich osobných vodičov. Prihlásili sa traja. Ukázal im priepasť a opýtal sa ich, ako blízko by okolo nej s ním prešli. Prvý povedal: jeden meter; druhý – pár centimetrov. A tretí: čo najďalej. Vybral si práve posledného, ktorý nepreceňoval svoju šikovnosť.

Boh si vyvolil a postavil do čela svojho vyvoleného národa skromného, pokorného človeka. Takí ľudia sú vždy veľkým požehnaním pre spoločenstvo. Pokorným Pán Boh vždy dával a dáva svoju milosť. Verím, že ju aj my prijímame.

www.zamyslenia.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok