ECAV Ružomberok
Kronika roku 2011
Úvod
História
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Zamyslenie: Spojené duše
29.3.2011 - www.zamyslenia.sk

Spojené duše. (autor: Dubec Peter)

- Posilnite ochabnuté ruky, upevnite klesajúce kolená! (Izaiáš 35,3)

- Cieľ mám vždy pred očami a bežím za odmenou nebeského povolania Božieho v Kristovi Ježišovi. (Filipským 3,14)

- Text na zamyslenie: 1.Samuelova 18,1-16

Ako to len pripomína cirkev – telo Kristovo! Navonok zložené z jednotlivcov, ale vo vnútri bije jedno srdce – Ježišovo. Človek narodený z Boha má radosť z iného kresťana, veď sú súrodenci. Ak ju nevnímaš, choď k Lekárovi sŕdc, aby ťa vyliečil. Nie je to hanba – každý tam občas musí. -- Pozrime sa teraz na postavy príbehu! Dávid je Kristov prarodič podľa tela. Snáď v tomto príbehu symbolizuje Vykupiteľa samotného. Nie dokonale, ale ako Pán Ježiš vyháňa démonov, aj Dávid svojou hrou na harfe dokázal čosi podobné.

Kristus porazil Satana. Podobne víťazil Dávid. Vykupiteľa pribili vládcovia, Dávida chcel pribodnúť Saul. -- Jonatán znamená „Bohom daný“. Pán Ježiš hovorí o jedenástich apoštoloch: „zachoval som v Tvojom mene tých, ktorých si mi dal“ (Ján 17,12). Aj my sme odkázaní na Božiu milosť. Nezaslúžili sme si spasenie – nebeský Otec nás dal Kristovi a Ten nás „drží nad vodou“. -- Naopak – Saul znamená „vyžiadaný“.

Ľud si vyžiadal kráľa, lebo sa chceli podobať svetu. Ľuďmi vyžiadané náboženstvo prichádza ako prvé. Je veľkolepé, vyzerá ako statný Saul, ale zlyhá práve neschopnosťou umenšiť sa, čo Ján Krstiteľ zvládol, ale Saul sa bál o trón.

Prosme (podľa Ž 51): Preskúmaj, ó Bože, moje vnútro, obnov ducha pevného! Obmy ho a stvor srdce čisté, čo miluje kresťanov, aj keď ma zatieňujú!

www.zamyslenia.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok