ECAV Ružomberok
Kronika roku 2011
Úvod
História
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Zamyslenie: Kráľ Saul poznal Božie zákony
5.4.2011 - www.zamyslenia.sk

Kráľ Saul poznal Božie zákony. (autor: Kováč Jozef)

- Odpustím im ich viny a na ich hriech si už nespomeniem. (Jeremiáš 31,34)

- Boh vás oživil spolu s Kristom, keď nám odpustil všetky priestupky. (Kolosenským 2,13)

- Text na zamyslenie: 1.Samuelova 28,3-25

Vedel, že Pán Boh zakázal všetky okultné praktiky – vyvolávanie duchov zomrelých, astrológiu, horoskopy, veštenie... (3. Mojžišova 19,26 a 31). V treťom verši sme čítali, že Saul odstránil zo zeme vyvolávačov duchov zomrelých a veštcov (takého kráľa by sme aj dnes potrebovali!). Potom však bol neposlušný Pánu Bohu a nerobil z toho pokánie.

Preto sa v čase vojny začal báť presily Filištíncov a hanebne skončil v okultizme vyvolávaním duchov u čarodejnice v Én-Dóre. Vtedy prišiel Boží trest – hrozná smrť jeho a jeho synov a porážka Izraela. -- V rámci témy o okultizme v korešpondenčnom kurze Orientácie sme dostali pekné svedectvo: „Horoskopy zásadne nečítam!

Nenechám sa ovplyvňovať niečím, čo ani neviem, odkiaľ pochádza a za akým účelom je vytvorené. Ja chcem, aby môj život sprevádzal Pán Boh, s ktorým mám osobnú skúsenosť, osobný vzťah.“

www.zamyslenia.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok