ECAV Ružomberok
Kronika roku 2011
Úvod
História
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
DEDIČSTVO 1/2011 - Modlitba mučeníka
14.4.2011 - ECAV Ružomberok

9. apríla uplynulo 66 rokov od smrti evanjelického farára a teológa Dietricha Bonhoeffera. V 1. nedeľu po Veľkej noci /8. apríla/ bol z Buchenwaldu prevezený do koncentračného tábora Flossenburg, kde bol na zvláštny Hitlerov príkaz popravený. Deň pred popravou stihol po jednom spoluväzňovi odkázať svojmu priateľovi, biskupovi Georgeovi Bellovi, tieto slová: „Tell him that this is for me the end, but also the beginning.“ „Povedz mu, že toto je pre mňa koniec, ale tiež začiatok.“

Na svitaní, 9. apríla 1945, bol spolu s Wilhelmom Canaricom a Hansom Osterom popra- vený obesením. Bolo to 4 dni potom, ako bol oslobodený Ružomberok. Väzenský lekár sa o jeho smrti vyjadril takto: „Videl som pastora Bonhoeffera ... ako kľačí na zemi a pokojne sa modlí... Bol som hlboko pohnutý tým, ako sa tento láskavý človek modlil. Bola to modlitba oddaná a preniknutá nezlomnou istotou, že Boh jeho modlitbu počuje. Na mieste popravy vystúpil po schodíkoch k šibenici s odvahou a vyrovnanosťou. Smrť prišla po pár sekundách. Po takmer päťdesiatich rokoch ako lekár som sotva ešte niekedy videl človeka zomierať tak totálne poddaného Božej vôli, ako bol on.“ (Eberhard Bethge, Dietrich Bonhoeffer)

Dietrich Bonhoeffer nám vo svojej teológii predstavil Boha, ktorý sa necháva vytlačiť zo sveta na kríž. Boha, ktorý sa rozhodol byť vo svete bezmocný a slabý, a práve tak je s nami a pomáha nám. Hovorí, že Kristus nám nepomáha silou svojej všemohúcnosti, ale silou svojej slabosti, svojho utrpenia. Len trpiaci Boh môže pomôcť. Z knihy Modlitby šeptem /Kalich 2005/ pre vás vyberáme jeho rannú modlitbu z väzenia.
Z viacerých zdrojov pripravil David Bázlik.

Pane,
na úsvite dňa volám k Tebe.
Pomôž mi modliť sa a sústrediť myšlienky,
sám to nedokážem.
Vôkol mňa je tma, ale u Teba je svetlo,
ťaží ma samota, ale Ty ma neopúšťaš.
Bojím sa, ale u Teba je pomoc,
som plný nepokoja, ale u Teba je pokoj.
Mám v sebe horkosť, ale Ty máš trpezlivosť,
nechápem Tvoje cesty, ale moju cestu Ty poznáš.
Bože na nebi,
Tebe patrí chvála a vďaka za pokojnú noc,
chvála a vďaka za nový deň.
Tebe buď chvála a vďaka za všetky Tvoje dobrodenia
v celom mojom živote.
Veľa dobrého si mi preukázal,
pomôž mi prijať z Tvojej ruky i to, čo je ťažké.
Nebude to viac než unesiem.
Tvojim deťom všetko slúži na dobré.
Pane Ježiši Kriste, bol si chudobný,
biedny, väznený a opustený ako ja.
Poznáš všetku biedu človeka.
Zostávaš so mnou, keď už nikto nezostal.
Nezabúdaš na mňa a hľadáš ma.
Chceš sa mi dať poznať, aby som sa vrátil k Tebe. Amen!

obr

ECAV Ružomberok
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok