ECAV Ružomberok
Kronika roku 2011
Úvod
História
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
DEDIČSTVO 1/2011 - Jubilantom
15.4.2011 - ECAV Ružomberok

Ako vysloviť pravdu o tom, čo sa už dokázalo žitím?
Ako poskladať báseň zo slov, čo človek iba v srdci cíti?
Veď žitia čas je Božím darom, to človek zváži iba vierou!
Vieme však, že Kristovou láskou žijeme v šťastí hojnou mierou.
I rodina nás v srdci blaží, veď to je zväzok najkrajší.
Už každý svojou cestou beží, my máme údel zajtrajší.
V ňom ďalej choďte v sile viery, nech vás podopiera Božia moc!
V modlitbe prosia naše pery: Príď vám Boh milosti na pomoc.
My priatelia spolu s rodinou s kyticou prichádzame k Vám.
Nech žehná vás každou hodinou nebeský Darca a lásky Pán!
(zo zbierky brata farára Vincenta Blažku Smerovanie)
Prajeme vám, milí naši jubilanti, aby ste mohli vo vďačnosti odovzdať Pánovi
roky, ktoré už máte za sebou a v dôvere aj tie, ktoré sú ešte len pred vami.
Žehnáme vás slovami 115teho žalmu:
Hospodin nech na vás pamätá a požehná vás, aj váš dom.
Nech žehná tých, ktorí sa Ho boja. Haleluja!


obr

obr

ECAV Ružomberok
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok