ECAV Ružomberok
Kronika roku 2011
Úvod
História
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
DEDIČSTVO 1/2011 - Čo sa udialo
16.4.2011 - ECAV Ružomberok

11. a 13. januára
v rámci Aliančného modlitebného týždňa sa uskutočnili dva modlitebné večery. V utorok večer sme sa stretli v modlitebni BJB, kde zvesťou slova poslúžil evanjelický zborový farár David Bázlik. Vo štvrtok bol zasa modlitebný večer v našom zbore, kde kázal kazateľ BJB Igor Čonka. ekumenická bohoslužba.

12. januára
sa uskutočnilo stretnutie predstaviteľov cirkví v Ružomberku s novozvoleným primátorom Jánom Pavlíkom.

23. januára
sa uskutočnil v našom kostole ekumenický večer modlitieb za jednotu kresťanov, ktorý sme pripravili v spolupráci s jezuitmi. Zvesťou slova poslúžil páter Vojtech Suchý.

31. januára
sa zišlo zborové presbyterstvo, aby pripravilo podklady pre výročný zborový konvent. Po skončení rokovania bola spoločná večera, ktorú pripravil zborový dozorca Ladislav Zvara.

6. februára
sa v rámci Služieb Božích uskutočnil výročný konvent detský karneval

12. – 15. februára
sa 42 konfirmandov, dorastencov a vedúcich zúčastnilo zimného tábora vo Veľkom Slavkove s názvom – „Imidž je na nič“.

19. februára
sa niekoľko mužov z cirkevného zboru zúčastnilo konferencie pre mužov s názvom „Cesta z krize“, ktorú pripravila Sliezska evanjelická cirkev v Třinci.

20. februára
bolo v rámci Národného týždňa manželstva stretnutie manželských párov s názvom „Na všetko dvaja“. Hosťom na stretnutí bola psychologička Janka Brezinová.

4. marca
sa niekoľko žien z nášho zboru zúčastnilo Svetového dňa modlitieb v modlitebni BJB v Ružomberku.

5. marca
sa v popoludňajšom čase uskutočnil karneval pre všetky deti CZ. Organizačne ho pripravil tím pracovníčok besiedky. Na programe a s výzdobou pomohli dorast a mládež, s občerstvením rodičia, príbuzní, ale aj iní členovia cirkevného zboru. Celková účasť bola 100.

6. marca
popoludní sa v kostole uskutočnilo misijné popoludnie na ktorom sa o svoje skúsenosti z misijnej konferencie v Kapskom meste podelil žilinský brat farár Marián Kaňuch. Po skončení programu v kostole bolo posedenie a pohostenie v zborových priestoroch.

17. marca
o 17:00 sa v zborovej miestnosti stretlo Valné zhromaždenie členov O. Z. Vladimíra Pavla Čobrdu.

24. – 27. marca
sa 11 mládežníkov zúčastnilo Konferencie pre pracovníkov s mládežou v Žiline.

26. marca
sa brat farár, sestra farárka a delegáti CZ Ružomberok zúčastnili seniorálneho konventu vo Východnej.


obr

ECAV Ružomberok
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok