ECAV Ružomberok
Kronika roku 2011
Úvod
História
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
DEDIČSTVO 1/2011 - Z rokovania presbyterstva
17.4.2011 - ECAV Ružomberok

Presbyterstvo CZ sa zišlo v januári na svojom prvom rokovaní. Z neho vzišli nasledovné uznesenia:

- Presbyterstvo berie na vedomie správu o aktivitách konaných v CZ a štatistiku v roku 2010

- Presbyterstvo prijíma Účtovný výkaz za rok 2010 a Rozpočet na rok 2011, ktoré budú predložené výročnému konventu na schválenie.

- Presbyterstvo schvaľuje návrh plánu investícii na rok 2011, ktorý bude predložený výročnému zborovému konventu.

- Presbyterstvo poveruje zborového farára napísať oficiálne pozvanie pre brata generálneho biskupa Miloša Klátika, aby sa zúčastnil osláv 85. výročia postavenia a posvätenia nášho chrámu a druhý list bratovi farárovi Danielovi Midriakovi, ktorý by bol kazateľom v rámci hlavných služieb Božích na zborovom dni.

- Presbyterstvo schválilo termín konania výročného zborového konventu na 06. 02. 2011.


ECAV Ružomberok
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok