ECAV Ružomberok
Kronika roku 2011
Úvod
História
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Súťaž preverila biblické znalosti žiakov
24.4.2011 - www.ecav.sk

V znalostiach z Biblie a biblických príbehov súťažili žiaci z Liptova a Oravy v stredu 13. apríla 2011 na Biblickej olympiáde. Seniorátneho kola Liptovsko-oravského seniorátu a školského kola Evanjelickej spojenej školy v Liptovskom Mikuláši sa toho roku zúčastnil vysoký počet účastníkov – 109. Súťaž sa konala v priestoroch Evanjelického gymnázia Juraja Tranovského v Liptovskom Mikuláši.

Žiaci súťažili formou troch testov. V prvom si preskúšali svoje vedomosti z vybraných príbehov Starej zmluvy, potom sa venovali Novej zmluve a nakoniec to boli rôzne zaujímavé úlohy z daných príbehov. Medzi témami, ktoré tohto roku trápili súťažiacich, patrili kráľ Dávid a jeho pokánie, proroci Eliáš, Elízieus, Daniel, narodenie Pána Ježiša Krista či novozmluvná prorocká kniha Zjavenie Jána.

Na prvých miestach sa v seniorátnom kole umiestnili Tamara Ďurčíková (1. kategória, CZ Istebné), Tomáš Grof (2. kategória, CZ Kraľovany), Denisa Blahútová (3. kategória, CZ Ružomberok) a Adriana Ilavská (4. kategória, Liptovský Hrádok). V školskom kole sa na prvých miestach umiestnili Alexandra Špirková, Ivan Hudák, Katarína Zemančíková a Nikola Šefčíková. Títo víťazi majú právo postúpiť na celoslovenské kolo biblickej olympiády, ktoré sa uskutoční 6. mája 2011 v Prešove. Peter Taját, predseda Školského výboru LOS ECAV

Viac: http://ecav.sk/?p=ES/ESaktuality/ES_sutaze/sutaz_preverila_biblicke...


www.ecav.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok