ECAV Ružomberok
Kronika roku 2011
Úvod
História
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
DEDIČSTVO 1/2011 - Modlitba
28.4.2011 - ECAV Ružomberok

Asi netreba o nej veľa hovoriť. Posledné moje týždne veľa premýšľam o modlitbe, o svojom rozhovore s Bohom, Pánom celého vesmíru. Je to neuveriteľné, že s niekým tak významným a výnimočným sa môžem rozprávať. C. W. Gaddy povedal: „Zmysluplná modlitba vyzerá ako stretnutie dvoch ľudí, ktorí spolu rozvíjajú ľúbostný vzťah. Modliť sa k Bohu znamená hovoriť slobodne a dôverne k Bohu v bezpečnosti tohto láskavého vzťahu.“

Zaľúbenci nepotrebujú expertov na to, aby im povedali, že majú spolu tráviť čas a spoločne sa pravidelne rozprávať. Zamilovaní ľudia sa snažia začať aj ukončiť vzájomným kontaktom, rozprávaním o všetkom, čo majú na mysli. Približne 800 rokov pred narodením Krista, Boží prorok Hozeáš postavil do kontrastu Božiu vernosť a neveru Izraela a popísal to ako milenecký vzťah. Boh ako podvedený milenec vytrvalo preukazoval milosť a odpustenie úsilím o svoju milovanú.

Pritom ju ubezpečoval, že ich ľúbostný vzťah môže pokračovať. A podobne konali aj Ježiš. Jeho nesmierny záujem o človeka vidíme aj vtedy, keď popisuje Jeho záujem o vrabcov, ale aj vtedy, keď nám hovorí, že vie o počte vlasov na našej hlave (Lukáš 12:7).

Boh túži po človeku, po vzťahu s nami. Chce sa s nami rozprávať. Naše zameranie pri modlitbe by malo byť na Neho. Niekedy však modlitbu chápeme inak, nie ako náš rozhovor s niekým, koho milujeme. Často máme tendenciu skĺzať do mechanickej modlitby, kedy sa necháme uniesť množstvom pravidiel, alebo modlitbu chápeme ako niečo veľmi magické a snažíme sa klásť dôraz na správnosť vyslovených slov, poradia prosieb, ...

Nie je dôležité poradie slov, ktoré pri modlitbe používame, ani „správna poloha“, predpísaná dĺžka. Je to rozhovor s Niekým, kto nás miluje a koho my milujeme. Jediné, čo potrebujeme robiť, je hovoriť k Bohu s úplnou otvorenosťou, bez strachu, lebo On nás miluje. A do takého vzťahu a rozhovoru si pozvaný. Spracovala Zuzana Jarabová

obr

ECAV Ružomberok
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok