ECAV Ružomberok
Kronika roku 2011
Úvod
História
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
DEDIČSTVO 1/2011 - Modlitba za farára
30.4.2011 - ECAV Ružomberok

Prinášam na inšpiráciu tip na modlitbu za farára. Modlime sa za:

Hlavu – „Otče, obnovuj myseľ nášho farára a meň tak jeho život. Pomôž mu podriadiť každú myšlienku Kristovi. Daj mu lepšie pochopiť Tvoje slovo.“

Oči – „Pane, daj aby mal náš farár zrak upretý na hlboké duchovné pravdy. Chráň ho pred obzeraním si zbytočností.“

Uši – „Otče, daj, aby náš farár počul jasne Tvoj hlas. Chráň ho pred počúvaním tých, ktorí Ťa nenasledujú. Pomôž mu, aby nebol negatívne ovplyvňovaný tým, čo hovoria iní.“

Nos – „Pane, pomôž nášmu farárovi rozlišovať dobro a zlo. Daj mu schopnosť určiť, čo je z Teba a čo nie.“

Ústa – „Uschopni nášho farára hovoriť pravdu v láske. Pomôž mu byť rýchlym v počúvaní a pomalým v rozprávaní. Daj mu schopnosť napomínať a odhaľovať hriech, ak to bude potrebné. Nech slová, ktoré hovorí, sú Tvoje, nie jeho vlastné. Pomôž mu hovoriť slová, ktoré prinášajú poslucháčom milosť.“

Srdce – „Daj nášmu farárovi srdce, ktoré lačnie po Tebe. Daj mu schopnosť viesť Tvoj ľud k jednote.“

Ruky- „Pane, modlím sa, aby všetko, čo náš farár robí, robil z celého srdca pre Teba a nie pre ľudí. Pomôž mu „nešpiniť si ruky“ vecami, ktoré ťa netešia.“

Nohy – „Pomôž nášmu farárovi kráčať cestou, ktorá ti je príjemná. Pomôž mu chodiť v múdrosti. Nech ide tam, kde Ty chceš, aby šiel.“

Prevzaté z príručky pre pracovníkov s mládežou
.

ECAV Ružomberok
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok