ECAV Ružomberok
Kronika roku 2011
Úvod
História
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Zamyslenie: Nečisté prostriedky neposvätí ani najlepší účel
13.5.2011 - www.zamyslenia.sk

Nečisté prostriedky neposvätí ani najlepší účel. (autor: Hroboňová Mária)

- Tvoja pravica by ma uchopila. (Žalm 139,9-10)

- On predsa nie je ďaleko od nikoho z nás, lebo Ním žijeme, hýbeme sa a trváme. (Skutky apoštolov 17,27-28)

- Text na zamyslenie: 2.Samuelova 5,1-16

Politici by sa od Dávida mohli učiť korektnému správaniu voči opozícii. Aj keď bola krajina rozdelená, Dávid nerobil tajné intrigy. Bol za otvorený a férový boj, v ktorom s rešpektom pristupoval aj ku svojim protivníkom. Keď kráľ nad Izraelom, Íšbóšet, a jeho vojvodca, Abnér, sú zákerne zavraždení, Dávid sa neteší z ich smrti, hoci je to v jeho prospech.

Svojich protivníkov s úctou pochová a smúti za nimi. Dokonca dá spravodlivo vinníkov potrestať. Dávid sa neriadi prospechárskym heslom: „Účel svätí prostriedky.“ Morálna špina zostane špinou, aj keby bola v jeho prospech. Pán Boh má však svoje a lepšie prostriedky na to, aby sa uskutočnili Jeho plány. Nepotrebuje, aby sme mu pomáhali našimi špinavými praktikami.

To Dávid vedel a ctil si Božie pravidlá aj v zápase o trón. Tým si u svojich protivníkov získal rešpekt, ale aj srdce národa, ktorý napokon chcel, aby bol Dávid kráľom nad celým národom. Nerob kompromisy so zlom! Pán Boh Ti ukáže lepšiu a spravodlivejšiu cestu a dovedie ťa do cieľa aj férovými prostriedkami!

www.zamyslenia.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok