ECAV Ružomberok
Kronika roku 2011
Úvod
História
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Mučenky - učiteľky a kazateľky
27.5.2011 - www.evanjelik.sk

Kto by nemal rád krásne kvety, netešil sa z ich skvostných farieb, neobdivoval ich tvary, nerád vdychoval ich osviežujúcu vôňu? Pre  zbožné mysle sú oni okrem toho ešte i učiteľkami a kazateľkami. Učia a kážu nám o Otcovej stvoriteľskej láske ku všetkému stvorenstvu: “A o odev prečo ste ustarostení? Viďte poľné ľalie, ako rastú, nenamáhajú sa a nepraú.Hovorím vám, Ani Šalamún v celej svojej sláve neobliekal sa tak ,ako jedna z nich. Keď teda poľnú trávu, ktorá dnes je a zajtra ju do pece hodia, Boh tak zaodieva, či nie skôr vás ľudia malej viery? (Mt 6, 28-30). Kážu aj o nestálosti tohoto  časného života: ”Každé telo je tráva a všetka jeho nádhera sťa poľný kvet.”(Iz 40,6)

Je i taký podivuhodný kvet, ktorý nám pripomína a káže o umučení nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Ten kvet sa preto volá kvet umučenia, alebo: mučenka (Passiflora).

Kto z kresťanov by nepoznal, aspoň podľa mena, pod horou Olivovou, za potokom Kedron ležiacu, z utrpenia Krista Pána pamätnú záhradu Getsemanskú? Uprostred tejto záhrady stojí ešte osem prastarých olivových stromov, ktoré tam rásli pravdepodobne už za života Krista Pána a pod týmito stále živými svedkami z tak dávnej a významnej doby , v utešenej záhrade, pomedzi všetkými kvetmi iste najvýznamnejší je kvet umučenia (passiflora). Každá jeho čiastka pripomína umučenie  Krista Pána.

Popínavá byľ pripomína povrazy, ktorými Ho zviazali. Úponky, ktorými sa ako vinič zachytáva - pripomínajú biče, ktorými bol bičovaný. Lístie pripomína kopije. Pakoruna  pripomína tŕňovú korunu. Tri blizne - klince, ktorými bol pribitý na kríž. Päť tyčiniek- päť rán na Jeho tele. Kalich kvetu- horký kalich utrpenia. Desať lupienkov koruny- desať Božích prikázaní, Zákon Boží, ktorý Kristus za nás naplnil.

Takto, hľa , pekný voňavý kvet káže zbožnej mysli umučenie Pána Ježiša Krista. Mučenky sú popínavé rasliny, alebo polokríky, zriedka stromy. Známych je vyše 200 druhov. Ich domovom je zväčša Južná Amerika a západná India. Tam sú ozdobou lesov, kde sa ťahajú zo stromu na strom. Mnohé druhy  vynikajú krásnymi, voňavými kvetmi, ale aj chutnými plodmi.

Zdroj: http://evanjelik.sk/node/6161

obr

www.evanjelik.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok