ECAV Ružomberok
Kronika roku 2011
Úvod
História
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Zažime to spolu (Seniorátne stretnutie detí)
11.6.2011 - www.ecavliptovskyjan.sk

Važec 21. mája 2011. Už ráno sa ukázalo, že bude pekné počasie, hoci pod neďalekými Vysokými Tatrami nás občas vystrašili blesky a hromy. Okolo desiatej hodiny prichádzali húfy detí, niektorí autobusom, niektorí autami a domáci pešo.

Po desiatej hodine nás prekvapil "motýlik", ktorý veselo poletoval medzi deťmi, ale nás aj sprevádzal celým programom. Pána Boha sme chválili s detským spevokolom Zvonček z Hýb. V scénke sme mohli vidieť, aké je to zlé, keď niekomu niečo sľúbime, a potom to nedodržíme. To,že sme niekomu niečo dlžní, nám rozprávala aj teta Oľga, ktorá nám vysvetlila, že sme dlžní učiteľom a rodičom poslušnosť, lásku a Pánu Bohu to, aby sme o Ňom hovorili aj svojim kamarátom, blízkym a známym.

Po chutnom obede a bohatom pohostení miestneho zboru sme sa rozdelili na niekoľko skupiniek podľa záujmu. Niektorí sa tešili z krásnych vecičiek, ktoré si mohli vyrobiť, iní si zahrali a zasúťažili v športových hrách futbal a vybíjaná, íní tancovali a tí učenia chtiví sa naučili biblický veršík a svoje meno povedať v znakovej reči. Veľký záujem bol aj o preliezanie prekážkovej dráhy. Nakoniec nás čakalo veľké odmeňovanie a predstavenie jednotlivých aktivít.

Ďakujeme Pánu Bohu, že stretnutie požehnal a všetkých nás naplnil radosťou. Autor: Jana Plachtinská


Zdroj: http://www.ecavliptovskyjan.sk/index.php?option=com_content&view=article...


obr

www.ecavliptovskyjan.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok