ECAV Ružomberok
Kronika roku 2011
Úvod
História
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Násilie v rodine z teologického hľadiska
12.6.2011 - Testimonia Theologica

Najužšie spoločenstvo medzi ľuďmi, ktoré Pán Boh ustanovil, je manželstvo a následne rodina. Keby sme sa pozreli na mýty jednotlivých náboženstiev alebo ich etické zásady s menšími alebo väčšími odchýlkami ja vždy prítomná určitá forma spoločenstva, rodiny. Rodina je základom a nosným pilierom spoločnosti od vekov. Autor: ThDr. Monika Zaviš, PhD.

Celý text: čítajte tu

Zdroj: http://www.fevth.uniba.sk/index.php?id=2397


Testimonia Theologica
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok