ECAV Ružomberok
Kronika roku 2011
Úvod
História
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Zamyslenie: Jazyk je veľkým Božím darom!
9.7.2011 - www.zamyslenia.sk

Jazyk je veľkým Božím darom! (autor: Badiar Ľubomír)

- Bohom sa neprestajne chválime a Tvoje meno oslavovať chceme naveky. (Žalm 44,9)

- Aby meno nášho Pána Ježiša bolo oslávené vo vás a vy v Ňom podľa milosti nášho Boha a Pána Ježiša Krista. (2.Tesalonickým 1,12)

- Text na zamyslenie: Jakub 3,1-12

Na prvý pohľad to bol sympatický človek. Až kým neotvoril ústa. Vtáka poznáš po perí a človeka po reči. Pripomínam vám dve z mnohých zaujímavých ľudových múdrostí. Je hlboká pravda, že človeka často prezentuje bezchybný povrch, nádherná pleť, účes, šaty. O tom, kým skutočne je, sa však viac dozvieme z jeho reči.

Mnohokrát som bol takto z ľudí sklamaný. A naopak, nevzhľadný a jednoduchý výzor často skrýval nádhernú a kultivovanú reč. Schopnosť reči je veľkým darom Boha človeku. Znakom dnešnej doby je veľká túžba poznať cudzie reči. Investujeme veľkú námahu do toho, aby sme sa stali schopnými hovoriť dvoma-troma cudzími jazykmi. Musíme si však uvedomiť, že reč nepredstavuje iba schopnosť dohovoriť sa s druhým človekom.

Reč je predovšetkým dar a schopnosť najvnútornejšieho vyjadrenia seba samého a komunikácie porozumenia a lásky k druhým. Aj v tejto oblasti potrebujeme vstúpiť do Božej školy, aby sa náš jazyk stal kráľovským nástrojom. Na jednej strane má náš jazyk pred sebou túto obrovskú výzvu a na druhej strane čelí pokušeniu deštrukcie.

Preto je jazyk v texte prirovnaný ku kormidlu veľkej lode. Áno, predstavte si všetky slová, vety, rozhovory, posolstvá, ktoré ste kedy mali možnosť povedať! Nie je to jedna dlhá plavba lode? Akým smerom sme ju kormidlovali? Sporili sme sa svojim jazykom o všetkom a so všetkým alebo sme boli kompromisnými rečami známi široko-ďaleko? Bola naša reč „áno-áno, nie-nie“ a čo bolo medzi tým, sme radikálne odmietli?

Jazyk používame celý život a môže byť mostom porozumenia alebo priepasťou rozdelenia medzi nami a ľuďmi okolo nás. Nejakú formu reči sme si osvojili už doma. Nie vždy to bol dobrý vzor. Boží vzor je však vždy hlboko inšpirujúci. Ten, kto nehreší svojou rečou, je dokonalý! Vďaka schopnosti reči sme schopní komunikovať s naším Pánom. A reč je aj v našich vzťahoch kráľovským nástrojom zdieľania sa s blízkymi ľuďmi. Stane sa tak iba vtedy, ak zostávame otvorení, úprimní a hlbokí v reči. Aj dnešný deň môžeš začať hovoriť úplne novým jazykom. Nezabudni!

www.zamyslenia.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok