ECAV Ružomberok
Kronika roku 2011
Úvod
História
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Zbierky zákonov na internete
14.7.2011 - www.ecav.sk

Ako sme vás už informovali, v týchto dňoch sa ukončila príprava na zverejnenie zbierok právnych predpisov v ich aktuálnom znení na www.ecav.sk.

Pracovnú skupinu na prípravu týchto zbierok zriadilo Generálne presbyterstvo ECAV uznesením 64/4-2009 v nadväznosti na uznesenie C1 Synody Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku z 20. 6. 2009. Pracovná skupina pripravila na vydanie 3 zbierky zákonov. Najdôležitejšou zbierkou z hľadiska praktického života cirkvi je vydanie aktuálneho znenia ústavných cirkevných zákonov, cirkevných zákonov a cirkevných nariadení, nakoľko opakované novelizácie zneprehľadňujú celý systém a naše zbierky zákonov sa stávajú pre praktické použitie ťažko využiteľnými. Táto zbierka je doplnená aj o stanoviská osobitného senátu Generálneho súdu ECAV.

Zadanie synody bolo rozšírené, a tak okrem Zbierky CPP ECAV na Slovensku v ich aktuálnom znení sa pripravil aj druhý zväzok - Zbierka štátnych zákonov a predpisov týkajúcich sa cirkví a slobody náboženského vyznania v ich aktuálnom znení. Túto unikátnu zbierku výňatkov z rôznych zákonov SR, predpisov a nariadení určite privítajú všetci, ktorí pracujú nielen v cirkvi, ale aj v rôznych cirkevných organizáciách, v cirkevných školách a podobne, a ako pomôcka môže slúžiť aj študentom či už teológie, alebo práva.

Ako bonus – najmä pre milovníkov histórie - pripravila pracovná skupina ešte jeden darček, a síce vydanie niektorých právnych predpisov z minulosti – ako napríklad Vyhlášky ministerstva školstva a národnej osvety z 27. 12. 1922, ktorou bola schválená Ústava cirkve evanjelickej augšpurského vyznania na Slovensku, zákon, ktorým bola schválená Ústava Nemeckej evanjelickej cirkvi v Slovenskej republike z roku 1942, Zákon o zriadení Teologickej fakulty evanjelickej v Bratislave z roku 1934 a nadväzujúce nariadenia...

Pracovná skupina sa dohodla na elektronickom vydaní všetkých týchto zbierok s tým, že sa budú dať v prípade záujmu vytlačiť. Dôležité však je, že tak Zbierka CPP, ako aj Zbierka štátnych predpisov bude priebežne aktualizovaná.

Zbierky sú dostupné na oficiálnej webovej stránke našej cirkvi.

Neostáva už nič iné, len poďakovať za nás všetkých predovšetkým bratovi farárovi Jánovi Bunčákovi a bratovi farárovi Jaromírovi Šumovi za ich precízne odvedenú prácu, výsledky ktorej nezištne poskytli nám všetkým. Skvelý príklad hodný nasledovania. auor: Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ

Viac: http://www.ecav.sk/?p=Aktual/CZinfo/zbierky_zakonov_na_internete_


www.ecav.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok