ECAV Ružomberok
Kronika roku 2011
Úvod
História
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Dni Milana Hodžu
27.7.2011 - www.vychodnydistrikt.sk

V dňoch 21. - 26. 6. 2011 sa v Martine a Sučanoch konal 7. ročník Dní Milana Hodžu. Tieto slávnosti sa už tradične konajú pod záštitou Predsedu vlády SR a v spolupráci s ďalšími spoločenskými organizáciami. Milan Hodža je výraznou osobnosťou politického života. Mnohé z jeho myšlienok sú aktuálne aj pre dnešok.

K formovaniu Hodžovej osobnosti nezanedbateľnou mierou prispela i skutočnosť, že sa narodil a vyrastal v rodine evanjelického farára.

V rámci Dní Milana Hodžu sa každoročne konajú slávnostné Služby Božie. Aj v tomto roku sme spoločne ďakovali Pánu Bohu, že oslovuje a povoláva ľudí do služby v cirkvi ale aj v národe. Zvesťou Slova Božieho poslúžil brat biskup VD Slavomír Sabol. Základom jeho kázne bol príbeh o Jozefovi, keď ho faraón určil za správcu nad Egyptom a keď o Jozefovi povedal: „Či by sme našli podobného muža, v ktorom je Duch Boží?“

V paralele od Jozefa cez Milana Hodžu hovoril nielen o minulosti, ale predovšetkým o tom, čo je dôležité pre súčasnosť – aby sme boli naplnení a vedení Duchom Božím.

Viac: http://www.vychodnydistrikt.sk/index.php?option...

obr

www.vychodnydistrikt.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok