ECAV Ružomberok
Kronika roku 2011
Úvod
História
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Zamyslenie: Klopanie na nebeskú bránu
2.8.2011 - www.zamyslenia.sk

Klopanie na nebeskú bránu. (autor: Korečko František)

- Nech nám je Boh milostivý a požehná nás! (Žalm 67,2)

- Pavol píše: Prosím vás teda, bratia, pre milosrdenstvo Božie, vydávajte svoje telá v živú, svätú, Bohu príjemnú obeť, vašu rozumnú službu Bohu. (Rímskym 12,1)

- Text na zamyslenie: Matúš 7,7-11

Jaro Nohavica vyjadruje v jednej zo svojich pochmúrnych piesni desivú úzkosť z končiaceho sa 20. storočia. Spieva o nevinných obetiach vojen, o nezmyselne prelievanej krvi, o falošných prorokoch a klamných chimérach, o zlatých teľatách a ich zlatých lajnách. V refréne piesne sa ako mantra opakujú slová „Pane můj, copak nevidíš a neslyšíš, pane můj, hluchý bože můj, slepý bože můj.“

Desivý obraz ľudskej existencie! Je však Nohavicova predstava Boha verná skutočnosti? Ježišov pohľad na Boha vyjadrený v dnešnom biblickom texte je o poznanie iný. Je plný nádeje. Len treba mať na zreteli, že nesmieme zostať pasívni. Treba prosiť, hľadať a klopať. Všetko ostatné je garantované Božou povahou. Božie ucho je jasne naklonené k naslúchaniu, Jeho milosrdenstvo prejavené v Ježišovi Kristovi mu nedovoľuje konať ináč.

Dobrá správa pre tých, ktorí sa na tomto svete cítia bezradní, nenachádzajúc nikoho, kto by o nich prejavil záujem. Už záleží len na nás, či tomu dokážeme uveriť. Nech vám aj dnes nechýba dôvera v Božiu ochotu otvárať dvere všetkým, ktorí klopú na nebeskú bránu!

www.zamyslenia.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok