ECAV Ružomberok
Kronika roku 2011
Úvod
História
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
www.godzone.sk
13.8.2011 - www.godzone.sk

Godzone projekt je viac o tom, čo Boh urobil pre nás, ako o tom, čo my robíme pre Neho. Je to pozvánka od Otca, ktorý volá svoje deti domov, do Božej zóny. Túžime, aby Godzone bol projektom nás všetkých. Veríme, že môžeme tvoriť Božiu zónu v našom okolí, v našich školách, mestách a spoločenstvách a práve tam žiť praktické kresťanstvo. Veríme, že naši modlitebníci, dobrovoľníci a finanční podporovatelia nezastávajú len externú funkciu v tomto projekte, ale sú jeho živou a plnohodnotnou súčasťou. Godzone projekt je tu preto, lebo sme spoznali posolstvo, ktoré tento svet žalostne potrebuje a my mu ho chceme priniesť.

Otvárame Godzone school (akreditovanú animátorskú školu), pripravujeme produkcie pre rôzne podujatia na Slovensku a v Čechách ako Vikvetfest, Campfest, United, Breakfestival a iné. Navštívime mestá Klokočov, Bratislava, Vsetín, Červený Kláštor atď. Participujeme na mnohých projektoch, spolupracujeme s niekoľkými spoločenstvami, ktoré majú svoje zastúpenie v Godzone tíme.

Nakrúcame videoklipy, svedectvá a posolstvá (Godzone message). Pracujeme na novej kolekcii oblečenia pre Godzone shop, píšeme rubriku „be a part of Godzone" do časopisu Nahlas a Godzone newsletter o našej činnosti pre Vás všetkých. Každoročne organizujeme Godzone tour a hlavne sa snažíme žiť naplno s Bohom a prinášať silné posolstvo evanjelia všade, kde je to len trochu možné.

Viac: http://www.godzone.sk/viac-o-projekte

obr

www.godzone.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok